– Trenger en samlet plan

– Det trengs en samlet plan for hvor vindkraft skal kunne bygges ut, selv om NVEs forslag til rammeplan var for konfliktfylt. Nå risikerer vi at utbyggingen fortsetter planløst og uhemmet, selv om det er positivt at Regjeringen vil ha en gjennomgang av konsesjonssystemet, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Statsminister Erna Solberg annonserte i dag at Regjeringen stanser NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft. Planen identifiserte 13 områder som NVE mente var best egnet for vindkraft på land i Norge, og har høstet mye kritikk.

Ta hensyn til natur og naturbasert næring

– NVEs forslag til nasjonal ramme åpnet for fortsatt vindkraftutbygging i store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder. I tillegg var det en svært dårlig plan for reindriften. Vi bør rykke tilbake til start, og lage en samlet plan for vindkraftutbygging som faktisk tar hensyn til naturverdier og naturbaserte næringer, sier Ask Lundberg.

Støtter bred gjennomgang

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg sier at Regjeringen nå vil ha en full gjennomgang av konsesjonssystemet, og nevner tidsfrister, involvering av kommuner og detaljnivået som områder som bør ses på. Naturvernforbundet er positiv til en slik gjennomgang, men mener hensynet til natur og naturbaserte næringer må løftes opp.

– Flere av konsesjonene som er blitt gitt baserer seg på dårlige og svært mangelfulle naturundersøkelser og konsekvensutredninger. Det har gitt en rasering av viktige naturområder. Derfor er det ikke nok med en endring av dagens konsesjonssystem, vi trenger også en full gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for gitte konsesjoner, sier Lundberg.