Endelig nasjonalpark i Østmarka

For første gang opprettes det en bynær nasjonalpark.
– Dette er vår gave til fremtiden, sier naturverner og Østmarka-venn Sigmund Hågvar.

Helga Lerkelund

– Gratulerer Oslo, Østmarka, skogen, naturavtalen, klimaminister Bjelland Eriksen og alle artene som trenger store sammenhengende naturområder som levested! sier en glad leder for Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

I dag ble det klart at deler av Østmarka skal fredes, og det er til stor glede for alle som er opptatt av skog og natur. Vern er den faglig beste metoden for å ivareta biologisk mangfold og naturlig økologisk dynamikk i naturlige økosystemer.

– Vi verner Østmarka både for å bevare naturen i seg selv og for å sikre at befolkningen i fremtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, uttaler klimaminister Bjelland-Eriksen i en pressemelding.

Gammelskog ved Lutvann. Foto: Adrian Lombardo

Langsiktig arbeid

Nasjonalpark i Østmarka er noe Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har jobbet med over tid. Første idé om nasjonalpark kom for over 70 år siden, men den formelle prosessen startet med et forslag fra Østmarkas venner i mai 2012.

– Dette er et eksempel på at vi må tenke stort og langsiktig, for naturen blir spist opp bit for bit. Hvis vi ikke tar store grep i tide så forsvinner mulighetene for å redde sammenhengende økosystemer for ettertiden. Noen må se mulighetene for å redde de siste gjenværende naturområder i tide. Det var ikke myndighetene, men den lille organisasjonen Østmarkas venner som så potensialet og klarte å informere og inspirere myndighetene til å gå inn for saken, forteller Sigmund Hågvar. Han er professor emeritus fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og sitter i styret i Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Sigmund Hågvar på tur i Østmarka med leder i Østmarkas venner, Helga Gunnarsdóttir.
Foto: Håkon Breivik Myhr

– Hvis det er noen som skulle være kritiske til dette vernet kan jeg betrygge om at det er godt faglig forankret. Det er også kulturminner som del av vernet, og det er jo mange opptatt av. Dette er vår gave til fremtiden, slår Hågvar fast.

Det var i januar i år at NOA sendte inn sin siste høringsuttalelse til statsforvalteren i Oslo og Viken. Der la de vekt på hvor viktig dette vernet er for natur- og friluftlivsverdier i området, og for å nå mål for vern på nasjonalt og internasjonalt nivå. Uttalelsen understrekte også at dette var siste sjanse til å få en nasjonalpark i de lavtliggende skogene på Østlandet.

– Vi sender en stor takk til ildsjelene som har holdt denne ideen varm i snart 20 år! Det er godt å se at innsatsen gir resultater og at naturvern nytter, slår Gulowsen fast.

  • Fram til nå har nasjonalparkene i hovedsak dekket fjellområder, og områder langt unna det sentrale østlandsområdet. Det har vært få store sammenhengende verneområder i lavlandet i Sør-Norge.
    • Østmarka nasjonalpark er vernet etter naturmangfoldloven og dekker 54 kvadratkilometer i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk.