Ny optimisme rundt Østmarka nasjonalpark

Selv i en ulvetid for naturvernet er håpet lysegrønt for en ny nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo. Alle partiene minus FrP, H og SP står bak et forslag i Stortinget om at regjeringen nå må utrede prosjektet.

– Laverehengende frukt enn støtte til denne nasjonalparken kan vanskelig tenkes dersom de tre partiene skulle ønske å pynte på naturvern-CV’en foran høstens valg, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. – I den andre vektskåla ligger jo også faren for at prinsippet om lokal selvråderett skal få et grelt søkelys på seg: Fem tilliggende kommuner med mer enn 700 000 innbyggere er svært positivt innstilt. Bare Enebakk er mot. Enebakk har 11 000 innbyggere … 
NB: Formelt står heller ikke KrF bak forslaget, men det vil være en stor overraskelse om partiet svikter naturvernet i denne saken.

Eieren vil verne 
Saken var oppe på et seminar for medlemmer av Stortingets Energi og miljøkomite på Stortinget denne uka, arrangert av Naturvernforbundet og saksordfører Heikki Holmås (SV). Her ble temaet gjennomlyst i regi av de aktuelle kommunene, av Østmarkas venner, Turistforeningen og Naturvernforbundet. Som det bl a kom fram, er hele nasjonalparken foreløpig begrenset til et område i Enebakk, men området eies i sin helhet av Oslo kommune. Oslo har et enstemmig bystyrevedtak på at området skal avgis til nasjonalpark.  

Enebakks dilemma   
Det ble en parademarsj av markante ja-argumenter som ringet inn Enebakkordførerens innvendinger temmelig effektivt. Ordføreren fikk også med seg litt å tygge på. Det ble gjort rimelig klart at dersom Enebakk fortsatt nektet, var det høyaktuelt for Oslos rødgrønne byråd å tilby området til frivillig vern som naturreservat, noe Enebakk ikke kan hindre. Det ironiske er at dette er en strengere verneform enn nasjonalparkvern, men samtidig blottet for den statusen og profileringsmuligheten bare en nasjonalpark kunne gitt kommunen.  

Høyres dilemma
Forslaget er i praksis avhengig av at Høyre, det minst naturfiendtlige av de tre partiene som ikke står bak forslaget, stiller seg bak når det kommer opp på Stortinget. – Hvis ikke, oppnår de til gjengjeld å sette flomlys på hvor håpløst prinsippet med å kreve lokal enighet før evt vern av landets viktigste naturområder kan iverksettes er i praksis, mener Ask Lundberg. 

– Hva er logikken bak at 1,5 % av innbyggerne skal blokkere for interessene til hele regionen, når de ikke en gang har eiendomsrett til eller inntekter fra området? Når det også er gjennomdokumentert at dette er verdier på nasjonalt nivå? Hvor mange nasjonalparker hadde vi hatt i Norge dersom dette prinsippet hadde vært lagt til grunn når f eks Rondane, Jotunheimen og Hardangervidda ble nasjonalparker, avslutter Ask Lundberg. 

Handler også om Preikestolen
Den unike «Preikestolen Nasjonalpark» i Rogaland ligger også inne i forslaget til Stortinget, og ble likeledes grundig gjennomgått på seminaret. Men her er det  to kommuner av tre som mener nasjonalpark ikke har noe for seg. Mer om Preikestolen nasjonalpark  (lenke til tidligere oppslag.)