Trosser kommunene, slipper vannskuteren fri

Denne uka fjernet Regjeringen vannskuterforskriften. Farkostene likestilles dermed med småbåter, og forbudssonen ved strandlinjen fjernes. Dette gjøres til tross for at miljø- og friluftsorganisasjoner reagerer kraftig, og norske kommuner ikke ønsker å få ansvaret for å regulere vannskuterkjøringen lokalt.

Hele 48 av 58 norske kommuner som uttalte seg om vannskuterforskriften støtter miljø- og friluftsorganisasjonene. De sa et rungende nei til oppheving av forbudssonene for vannskuter, og at de selv skal utforme regelverket.
Nå er det opp til kommunene å utforme lokale forskrifter og å føre tilsyn med vannskuterkjøringen. Tidligere var kjøring forbudt i et belte på 400 meter fra land og verneområder til sjøs, og i et belte på 500 meter fra land og verneområder i innsjøer. Samtidig var all kjøring med vannskuter forbudt i små innsjøer og smale elver. Dette skulle skjerme badegjester, sjøfugl og annen sårbar natur i strandsonen fra støy, ferdsel og slitasje.
– Gjennomgangen vår viser at kommunene vil at ansvaret for nasjonale miljømål skal ligge der det hører hjemme: på nasjonalt nivå. Å overlate kompleks miljøforvaltning til ressurssvake enkeltkommuner er å gå baklengs inn i fuglekassa, sier Christian Børs Lind, rådgiver i Naturvernforbundet.
11 fylkesmenn uttalte seg også om forslaget. Samtlige var negative. Likevel valgte Regjeringen å fjerne forskriften, som langt på vei skjermet de mest sårbare områdene..
– Økt frihet for vannskutere vil gavne de få og gå ut over de fleste, konstaterer Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.