Uttale frå landsmøtet 2015: Nasjonale laksefjordar og laksevassdrag må få klåre verneforskrifter

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at nasjonale laksefjordar og laksevassdrag må få klåre verneforskrifter.