Vil regjeringen sette fart på togsatsingen?

Sammen med 22 andre organisasjoner har Naturvernforbundet sendt et innspill til Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å fortgang i togsatsingen.

Nå kommer folk til å reise mer, men togtilbudet skranter. Vi ber derfor regjeringspartnerne om å levere på sine egne partiprogram, nærmere bestemt:

 1. Togtilbudet skal være et attraktivt transportalternativ til fly og bil mellom landsdeler i Norge
 2. Forbedre nattog-tilbudet i Norge og koble Norge på det dansk-svenske samarbeidet for å etablere nattog til kontinentet
 3. Flytte mer gods fra vei over på bane og sjø

For å oppnå dette trenger vi:

 • kraftig økning av vedlikehold
 • økt kapasitet og redusert reisetid
 • flere avganger dag og natt
 • flere direkteruter i Norge og til våre naboland
 • ekspresstog Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg
 • gode soveløsninger
 • konkurransedyktige priser
 • nye godsterminaler
 • en nordisk plan for bedre togforbindelser mellom landet og til kontinentet

2021 er EUs jernbaneår. Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør alle sine år i regjering til jernbanens år. Det er på høy tid.

Nå gjenstår det bare å se om den nye regjeringen er tøffere enn toget og leverer på sine egne løfter.

Følgende støtter fellesinnspillet:
Aktivisthalvtimen
Besteforeldrenes klimaaksjon
Changemaker
Concerned Scientists Norway
Det Kongelige Selskap for Norges Vel
For Jernbane
Framtiden i våre hender
Freddy Fjellheim, ansvarlig redaktør i Forfatternes klimaaksjon
Godsalliansen
Greenpeace
LO Oslo
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Naturviterne
Norsk Klimastiftelse
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Reiseliv
NTL Sentralforvaltningen
Samfunnsviterne
Spire
WWF Verdens Naturfond
Økologisk Norge