Vil skyte to av fem jerver

I dag starter jakten på norske jerver. Rovviltnemndene har bestemt at 122 jerver skal skytes. Det tilsvarer førti prosent av bestanden. – Jerven er definert som sterkt truet, og den er også totalfredet som art i Norge. Derfor er det absurd av nemndene å vedta skyhøye jaktkvoter, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

jerv

– Det er fullstendig uforsvarlig å drepe en så stor del av den norske jervebestanden. Det virker som rovviltnemndene glemmer at de er satt til å forvalte et utrydningstruet dyr, sier  Håpnes.

Det ble i vinter registrert 62 jerveynglinger i Norge. Ni jervefamilier ble drept i såkalt hijakt, der jegerne graver seg inn i hiene og skyter mor og valper. Det betyr at det er 53 ynglinger igjen, noe som tilsvarer cirka 320 dyr. Av dem har rovviltnemndene vedtatt å skyte 122, cirka 40 prosent.

Stortinget har vedtatt et eget bestandsmål for jerv på 39 ynglinger. Dette er fordelt på åtte regioner, med sine egne bestandsmål. Bestanden ligger over i alle regioner, men Naturvernforbundet mener at målene er altfor lave til at jervene skal kunne utvikle en livskraftig bestand i Norge.

– Bestandsmålet for jerv er altfor lavt til at jervene skal få fylle sin naturlige plass og økologiske rolle i naturen. Norge forvalter en viktig del av den skandinaviske bestanden, og vi har et hovedansvar for jerven i hele Europa. Slik det er i dag, svikter vi det ansvaret, sier Håpnes.

Naturvernforbundet har klagd på kvotene i region 5 (Hedmark) og region 6 (Midt-Norge).

Les også: Seks jerver skutt uten grunn

Les også: Klage på vedtak i region fem