اطلاعات تماس و گروه‌های محلی

 

سؤالی دارید؟ شاید بخواهید مشاوره یا نکاتی دریافت کنید یا برای ثبتنام به کمک نیاز داشته باشید. با استفاده از نشانی naturvern@naturvernforbundet.no برایمان ایمیل ارسال کنید یا ازطریق شماره ۱۰ ۹۶ ۱۰ ۲۳ (و انتخاب ۳ در منو) با ما تماس بگیرید. ما بهزبانهای نروژی و انگلیسی صحبت میکنیم.


ما گروههای محلی در سراسر کشور داریم. مردمی که در یک منطقه زندگی میکنند برای حفظ طبیعت آن منطقه با هم همکاری میکنند. آنها سفرها، گردهماییها و سخنرانیهایی در نزدیکی شما ترتیب میدهند. شاید آنها بتوانند به شما کمک کنند همسفری برای پیادهگردیهایتان پیدا کنید. برای پیوستن به این گروهها، میتوانید گروه شهرستان یا گروه محلیتان را در این نشانی پیدا کنید و با آنها تماس بگیرید: https://naturvernforbundet.no/fylkeslag/. اکثر افراد در این گروهها نروژی و انگلیسی صحبت میکنند، اما در بعضی از گروههای محلی اعضایی هستند که به زبانهای دیگر هم آشنا هستند.
اگر به موضوع خاصی علاقه
مند هستید که خارج از حوزه فعالیت گروه محلی است، میتوانید ازطریق نشانی ایمیل یا شماره تلفن درجشده در بالای این صفحه با کارکنان ما در دفتر اُسلو تماس بگیرید.


میخواهید از جریانات لحظهای Naturvernforbundet باخبر باشید؟ ما را در Facebook دنبال کنید!