101 Nobelprisvinnere til Erna Solberg og andre statsledere: La kull, olje og gass ligge

101 Nobelprisvinnere, inkludert Dalai Lama og Edvard og May-Britt Moser, har skrevet under et brev til Erna Solberg og andre statsledere som deltar på ukens klimatoppmøte i USA som krever at de blir enige om å:

1) Stanse utvidet fossilproduksjon;
2) Fase ut olje, gass og kull på en rettferdig måte; og
3) Investere i en storstilt, global rettferdig omstillingsplan.

Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom har sendt brevet til statsministeren på vegne av det globale initiativet med følgende følgebrev som kan siteres:

Som Nobelprisvinnerne sier, er fossilt brensel kilden til klimakrisa og å tillate fortsatt utvidelse av industrien bør være utenkelig.

Verden har allerede funnet mer olje, gass og kull enn vi kan forbrenne for å unngå katastrofale klimaendringer. For å oppnå Parisavtalens mål må globale utslipp halveres innen 2030, og FNs miljøprograms arbeid viser at dette krever store årlige reduksjoner i fossilproduksjon.

Norge fortsetter med olje- og gassleting, og produksjonen forventes å øke frem mot 2024. Selv om produksjonen deretter vil avta, vil dette ikke skje raskt nok for å bidra rettferdig til verdens klimadugnad. Fortsatt satsing på nye, stadig mer tvilsomme olje- og gassinvesteringer langt frem i tid vil også øke klimarisiko for det norske samfunnet enormt, med mange tusenvis av arbeidsplasser på spill.

Det finnes ingen særnorske unntak fra klimavitenskap eller holdbare argumenter for hvorfor kun Norge skal slippe unna den globale klimadugnaden. Siden europeiske land som importerer olje og gass raskt omstiller seg, er det også i Norges egeninteresse å unngå økende klimarisiko. Da må Norge ha flere bein å stå på og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser som kan gi lokalsamfunn som i dag er avhengige av petroleumsindustrien trygghet og velferd i framtiden.

Vi håper din regjering og ditt parti vil lese brevet og prioritere en rettferdig omstilling før, under og etter årets stortingsvalg.

Brevet fra Nobelprisvinnerne er et initiativ av Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, som støttes av norske organisasjoner i Global Gas and Oil Network (GGON).