Seier for natur og klima: Andmyran vindkraftverk får ikke utsatt frist

Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk, noe som gjør at det sannsynligvis vil bli vanskelig for utbygger å sette i gang kraftverket innen fristen.

natur fjell innsjø panorama drone trær himmel

– Andmyran vindkraftverk er et av de mest naturskadelige planlagte vindkraftverkene i Norge. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene. Det at slik kunnskap kommer fram er nettopp en av grunnene til at selskaper ikke bør kunne sette i gang med utbygging mange år etter at konsesjon er gitt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Andmyran Vindpark AS fikk konsesjon til å drive vindkraftverk på Andøya i 2006. I konsesjonen står det at anlegget må være i drift innen 31. desember 2020, og i fjor søkte de om å få fristen utsatt til 31. desember 2021. NVE innvilget søknaden, men Naturvernforbundet klaget inn avgjørelsen til Olje- og energidepartementet (OED). I dag kom meldingen fra departementet om at klagene tas til følge, og vindkraftverket får ikke utsatt frist.

Andmyran er et område med svært store naturverdier, og utbyggingen vil ødelegge store områder med myr. Myr demper flom, lagrer karbon og gir trekkfugler et sted å raste. Andmyran er et nasjonalt og internasjonalt viktig område for fugl, blant annet sangsvane, brushane, tyvjo og storlom.

– Dette var et løft i disse tider. Jeg har hatt med denne saken å gjøre siden starten, for over femten år siden, så nå er vi kjempefornøyd. Det nytter! Nå har de som bestemmer forstått hvorfor myra er så viktig, og det er helt fantastisk, sier Bjørn Økern, fylkesleder i Naturvernforbundet i Nordland.

I pressemeldingen fra OED sier olje- og energiminister Tina Bru at hun har lagt avgjørende vekt på «den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt». Naturvernforbundet har jobbet lenge med denne saken, på både lokalt og sentralt plan, i tett samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og Sabima.