Veiledning: Innkalling til årsmøte

I forkant av årsmøtet må alle lokallag sende ut en innkalling til alle medlemmer. Innkallingen skal, i henhold til vedtektene, være mottatt av medlemmene senest to uker før årsmøtet. Det er lurt å sende ut innkallingen én måned i forveien, for å være sikker på at alle mottar den innen fristen.

Innkallingen skal inneholde følgende informasjon:

  • Dato, klokkeslett og sted for årsmøtet.
  • Saksliste for møtet.
  • Informasjon om frister, for eksempel frist for å sende inn forslag.
  • Annen praktisk informasjon – for eksempel om andre aktiviteter som gjennomføres samtidig som årsmøtet.

Bruk gjerne denne malen for å lage en god innkalling.

De fleste medlemmer mottar innkallingen via e-post, men de medlemmene som ikke har registrert e-postadresse hos oss må motta innkallingen på en annen måte – vanligvis som brevpost. Under finner du veiledning for å sende ut innkallingen både som e-post og som brevpost. Ta kontakt med oss på organisasjon@naturvernforbundet.no dersom du trenger hjelp med innkallingen.

Merk at sekretariatet ikke lenger vil sende ut innkallinger på vegne av lagene, av kapasitetshensyn.