Brosjyrer og materiell

Skal ditt lokal- eller fylkeslag trykke opp eget materiell? Her har vi samlet litt som kan være til hjelp.

Gruppe mennesker holder opp et skilt av Naturvernforbundet

Vil ditt lag trykke egen folder?

Vi har utarbeidet en folder om Naturvernforbundet sitt arbeid, som kan deles ut på stands og arrangementer dere har. Målet med folderen er å gjøre det lett å melde seg inn slik at vi får flere medlemmer. Nå kan lokal- og fylkeslag få utformet sine egne versjoner, der én av de seks sidene handler om deres lag!

Hvordan gjør du det?

Bestem i laget:

  • Skal dere lage eget innhold til både øverste og nederste del av siden (se eksempel under)?
  • Hva vil dere vise fram av lokal aktivitet?

Send tekst og eventuelt bilde til organisasjon@naturvernforbundet.no, så ordner vi grafisk utforming. Dere får tilbake en trykkfil som dere kan sende til deres lokale trykkeri og trykke det antallet dere selv vil ha.
Laget må selv dekke kostnaden til trykk, men vi dekker kostnaden til grafisk utforming.

Utform tekst og bilde slik:

På den ene flippen av folderen har dere som lokallag muligheten til å tilpasse innholdet. Flippen er på standard-versjonen delt i to segmenter som dere kan bytte ut hele eller deler av innholdet på:

1) “Ditt engasjement er viktig”
Her kan dere i stedet skrive litt om deres lag, hva dere gjør etc, med link til fylkeslag-siden

2) Hjelp fuglene, bygg en fuglekasse
Dette feltet kan dere velge å la stå som det er, eller bruke det til et bilde fra en aktivitet dere gjør, med en forklarende tekst. Se nærmere beskrivelse under.

1 Innhold på øverste del

Hva skal dere skrive om? Presenter ditt lokallag på en generell og ryddig måte som gjør det lett å forstå hvem dere er, hva dere gjør ifht nærmiljøet og hvordan dere kan kontaktes. Skriv gjerne noe som viser at nye medlemmer er velkomne i lokallagets aktivitet.

Dette kan for eksempel være:
Velkommen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus!
Vi jobber for naturen og miljøet ved å påvirke politiske prosesser, dele natur- og miljøkunnskap, og jobbe for vern av viktige områder i Oslo og Akershus. I tillegg arrangerer vi både hyggelige og lærerike treff.  Det håper vi du også vil være med på! 

Les mer om oss på naturvernforbundet.no/osloogakershus/
Ta kontakt om du vil bidra: noa(@)naturvernforbundet.no

Lengde: max 440 tegn inkludert overskrift og mellomrom
Tips: Unngå forkortelser samt vanskelige ord og uttrykk. Tenk at dere vil nå ut til de som ikke kjenner dere fra før av, men som har lyst til å engasjere seg mer. Gjør det lett for dem å føle at de kan bli med og at dere jobber for noe i nærmiljøet. 

2 Innhold på nederste del

  • NB: Dere kan velge å la nederste del stå som den er med fuglekasse.
  • Hva skal dere skrive om: På denne delen bør dere vise frem en aktivitet, noe dere har fått til i laget deres, eller noe man kan være med på. 

Dette kan for eksempel være:

Turbanken
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har over mange år opparbeidet seg kunnskap om Markas storslåtte naturopplevelser – og de vil vi dele med deg. På nettsidene våre finner du Turbanken, med kart og rutebeskrivelser til over 100 turer i Oslo og Akershus.
naturvernforbundet.no/turbanken

Lengde: max 300 tegn inkludert overskrift og mellomrom
Bilde av aktivitet: bør inneholde mennesker som gjør noe sammen. 
Husk at bilde bør:

  • beskrive situasjonen som dere har skrevet kort om over
  • ha god oppløsning (helst 300 dpi) 
  • at dere har innhentet rettigheter til å bruke bildet samt vise menneskene på bildet

Bildeeksempel til teksten over om Turbanken:

Kvinner som snakker sammen imens de går en tur med NaturvernforbundetFartein Rudjord
Kvinner som snakker sammen imens de går en tur med Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord