Alle land med klimamål

Klimaforhandlingene i Lima vedtok at alle land skulle levere klimamål for 2030 til FN innen oktober 2015.

I disse klimamålene skulle det blant annet beskrives hvordan klimamålet var et rettferdig bidrag. Dette er noe de fleste land, deriblant Norge, unnlot å gjøre. Målene som er lavert danner grunnlaget for klimaforhandlingene i Paris i 2015.