Lederen av Naturvernforbundet Truls GulowsenFartein Rudjord

Ansvarsområder:

  • leder Naturvernforbundet