Året klima kom på dagsorden

FNs generalforsamling sier at klimasaken er en «felles bekymring for mennekeheten».

Året før hadde Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, kommet med rapporten ”Vår felles framtid” hvor klimaendringer var en viktig bekymring. 

FNs klimapanel ble også etablert i 1988 for å samle kunnskap om klimaendringer.