Avfallsreduksjon i kommunal drift

Avfallsminimering er i stor grad et resultat av rutiner og planlegging. At engangsbestikk gir mer avfall enn det som kan brukes flere ganger er det enkleste eksemplet. Og hvor mange lag med plast er det rundt paller med skolemat? Kommunen er en stor arbeidsgiver, innkjøper og samtidig ansvarlig for mange typer drift. Mindre forbruk betyr mindre avfall, har din kommune et bevisst forhold til sitt plastforbruk?

Avfallsminimering i egen drift er en såkalt «lavthengende frukt» for kommunene og her er det mye å hente. Til inspirasjon for andre har vi funnet noen gode tiltak i eksisterende handlingsplaner. 

  • Innføre tøynett for skiftetøy i barnehager.
  • For kommunens felleskjøkken og kantiner bør det gjøres en vurdering knyttet til emballering av matporsjoner, med vekt på å finne løsninger som øker bruken av gjenbruksemballasje.
  • Forbud mot bruk av engangsartikler til bestikk, glass og tallerkener i kommunens drift.

Skrytelista:

Eid kommune var en av en rekke kommuner som ikke ventet på regjeringen med å forby salg av heliumballonger på kommunal grunn.

Bergen kommune har vedtatt flere gode tiltak mot unødvendig plastbruk. Blant annet skal kommunen implementere veilederen «Plast og giftfrie barnehager» for å redusere plastbruk og miljøgifter i kommunens barnehager. 

Asker kommune har tilskuddsordning for bruk av tøy-bleier. 

For deg som vil lese litt mer:

EU-direktivet som forbyr en rekke engangsartikler av plast er bra, men ikke ambisiøst nok sa Naturvernforbundets leder Silje Lundberg.

Naturvernforbundet og Private barnehagers landsforbund (PBL) samarbeider om prosjektet Plast og giftfrie barnehager. Her er enkle tips mot plastforsøpling og unødig plast som like gjerne også kan brukes i skole, SFO, hjemme eller på kontoret.

Her kan du lese om prosjektet «Lekesikker barnehage» og hva det vil si å ha et giftfritt lekemiljø.