Båtpuss uten gift

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet.

Båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og naturen. En rapport bestilt fra Miljødirektoratet, viser også at båtpussen er en stor kilde til mikroplast i havet.

Kost opp fra underlaget eller bruk en presenning som fanger opp slipestøv og avskrapet giftig bunnstoff. 

Dette er farlig avfall og skal behandles deretter. Sliper du båten – bruk avsug koblet til slipemaskinen, så slipestøvet havner rett i beholderen.

Begrens kjemikaliebruken

Spesialprodukter, bunnstoff og maling inneholder giftstoffer. Bunnstoffet er tilsatt gift for å drepe sjøgress, alger og rur. Etter en stund har nesten alle disse kjemikaliene havnet i vannet. Giftene spres og skader dyr og alger i havet.

Godt vedlikehold begrenser behovet for giftig bunnstoff

Du kan begrense behovet for giftig bunnstoff ved å vaske båten jevnlig, bruke algeduk, bruke svært hard og glatt maling og ved å plassere båten i skyggen. Rur dør i ferskvann, så har du mulighet til å ligge i ferskvann et par dager, kan du vinke hadet til den.

Når høsten kommer bør en glassfiberbåt dessuten smøres inn med vaselinolje for å hindre at smuss og sotpartikler fester seg til skroget. Våren etter vil en høytrykkspyling eller en lett omgang med lunkent vann fjerne restene etter vaselinen.

Spør etter produkter som ikke inneholder:

  • Kobber: vanlig i bunnstoff. Bruken økte kraftig fra midten av 90-tallet når TBT ble forbudt.
  • Sink: vanlig i noen typer miljøvennlig/Eco bunnstoff.
  • PAH: tjære/oljeforbindelser.

Dette er miljøgifter som det finnes høye konsentrasjoner av i båthavnene.

Sørg for at sandblåseren inneholder sand, ikke mikroplast!

Det forekommer nemlig.

Etterlys tiltak i din småbåthavn

Mange småbåthavner er så giftige at det er farlig for mennesker og natur. Grunneier eller båthavneier har ansvaret for havna og alt å vinne på å legge forholdene til rette:

  • En fast spyleplass med rensing av avløpsvannet
  • Gode returpunkt for farlig avfall: oljefiltre, motorolje, batterier, m.m.
  • Tydelige retningslinjer for bruk av havnen