Ber oljefondet satse på fornybar energi

Oljefondet bør begynne å investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi. Det mener en bred allianse av bedrifter og organisasjoner innen finans, energi, livssyn, miljø og utvikling.

Lars Haltbrekken sittende

Statens Pensjonsfond Utland er verdens største statlige investor.  I dag kan SPU investere i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. En rekke organisasjoner og institusjoner tar nå til orde for at denne listen bør utvides, slik at fondet også begynner å investere direkte i infrastruktur for fornybar energi.

– Oljebransjen ynder å si at verden trenger mer energi. Ved å bruke oljefondet til å investere i fornybar energi er det en miljøvennlig måte å ta tak i denne utfordringen på. Oljefondet er et av de beste virkemidlene Norge har for å gjøre verden mer bærekraftig. Når oljefondet bare brukes til å opprettholde mer skitten energi, er det dobbelt skitne penger, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. 

I et felles brev til de fire borgerlige partiene skriver en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Uvanlig allianse

Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter finansinstitusjoner som KLP, Storebrand, Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

I brevet viser underskriverne til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede investerer direkte i fornybar energi. Oljefondet er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme, mener underskriverne.  Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi, mener organisasjonene og institusjonene bak fellesbrevet.

I brevet viser underskriverne til at lignende perspektiver tidligere er presentert av Norges Bank Investment Management i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 – men at daværende regjering valgte å se bort fra disse faglige rådene. Nå mener underskriverne at en ny regjering har en mulighet til å ta fagrådene på alvor og se på saken igjen.