Ber Støre om å sikre vernede vassdrag

I et opprop ber elleve miljø og friluftsorganisasjoner statsminister Jonas Gahr Støre om å gripe inn og hindre utbygging av vannkraft i vernede vassdrag. – Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vi ber deg sikre de vernede vassdragene våre, står det oppropet.

Vassdrag

Etter at Terje Åsland (Ap) og flere sentrale og lokale politikere har tatt til orde for bygging av vannkraftverk i vernede vassdrag, er en strid som startet for over hundre år siden vekket til live igjen. Miljø- og friluftsbevegelsen mobiliserer nå for å redde elver de trodde var sikret mot utbygging.

Hele elleve organisasjoner står samlet bak oppropet: Naturvernforbundet, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Sabima, Birdlife Norge, Framtiden i våre hender, Norske Lakseelver og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene representerer til sammen mer enn en million medlemskap.

Les oppropet fra organisasjonene her.

Organisasjonene krever at statsminister Jonas Gahr Støre skal gi en umiddelbar bekreftelse på at vernede vassdrag har en reell beskyttelse og at de ikke blir en del av mandatet til den kommende energikommisjonen.

– Vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet og ivaretatt for fremtidige generasjoner. Å åpne for utbygging i vernede vassdrag er respektløst, kunnskapsløst og historieløst. Vi trenger mer fri natur, ikke mindre, og de vernede vassdragene er siste skanse mot fullstendig nedbygging av vår unike vassdragsnatur, står det i oppropet.

De siste dagene har det kommet forslag om utbygging av en rekke vernede vassdrag. Blant dem finner vi: Vefsna i Nordland, Finna i Innlandet, Verdalselva og Gaula i Trøndelag.

Vassdragsnaturen i Norge er mangfoldig og unik i europeisk sammenheng. Takket være politisk vilje til å prioritere naturvern, har vi klart å beholde denne unike naturarven. Kraftutbyggingen har tatt vannet fra mange elver og ført til store endringer i livsmiljøene til fugl, fisk, insekter og økosystem både i elva og naturen rundt.

Det norske vassdragsvernet startet i 1924, da Vettisfossen ble vernet. Utredninger og politiske prosesser som begynte på 1960-tallet har sikret oss 394 vernede vassdrag. Ialt 1900 elver er utbygd i Norge. 70 prosent av de største vassdragene er berørt av kraftutbygging. Norge har 9 av verdens 20 høyeste fosser, men bare to av disse renner fritt i dag.


Vettisfossen ble vernet som den første elva i Norge i 1924. Foto: Sascha Kilmer (CC BY-NC-SA 2.0)

Fossefall, elver og bekkedrag er livgivende årer som gir opphav til rikt og unikt biologisk mangfold. Vassdragsnaturen er hjem for mange sjeldne og truede arter, deriblant villaksen, som nylig havnet på Rødlista. Elvene gir store naturopplevelser med mulighet for padling, fisking, bading og annet friluftsliv.

– Vi står midt i en naturkrise, og det er avgjørende for artsmangfoldet at vi bevarer et økologisk representativt nettverk av vassdragsnatur, og tar best mulig vare på det som står igjen, står det i oppropet.