Bli fast giver

Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord

Visste du at mange støtter Naturvernforbundet med et fast beløp i året? Som fast giver bestemmer du selv hvor mye du ønsker å gi. Du kan velge å gi med Avtalegiro eller med Vipps fast betaling.

Med faste bidrag gir du en kontinuitet som er uvurderlig i arbeidet med å bremse klimaendringene og stanse det dramatiske naturtapet som foregår rundt oss.

Hvordan fungerer det:

  • Ditt ønskede beløp trekkes automatisk den 15. i de månedene du ønsker å gi.
  • Ønsker du å hoppe over en betaling kan du selv gjøre det i nettbanken.  
  • Du kan når som helst endre beløp eller avslutte avtalen dersom du skulle ønske det. Sende oss en e-post til giver@naturvernforbundet.no så hjelper vi deg.
  • Om du gir totalt over 500 kr hvert år, har du rett på skattefradrag.

Som fast giver samtykker du til at Naturvernforbundet oppbevarer dine personopplysninger og sender deg relevant informasjon knyttet til din fastgiveravtale. Du finner vår personvernerklæring på https://naturvernforbundet.no/personvern/

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale?  Send e-post til giver@naturvernforbundet.no eller ring oss på telefon 23 10 96 33.