Byggesaksavdeling

Alle som vil bygge noe særlig større enn en lekestue må søke kommunen om lov. Da kan kommunen sette krav om materialbruk og avfallshåndtering og gi råd om hvordan. Byggeplasser er eksempel på steder som genererer mye avfall, følger din kommune opp avfall på byggeplasser? For store bygg skal det alltid stilles krav om kildesortering og avfallsplan, og det skal dokumenteres hvor avfallet leveres. For mindre oppussinger og småbygg er det ikke krav om avfallsplan, men likefullt tiltakshavers ansvar å unngå forsøpling. Og se opp for sprengtråd og betongarmeringstråder i plast på avveie når sprengmasser flyttes!

Avfall

Flere av handlingsplanene vi har sett på har tiltak rettet mot byggesaksavdelingen i kommunen. 

  • Krav om oppsamling av malingstøv på marinaer og båtpusseplasser.
  • Følge opp avfall på byggeplasser, jfr PBL, SAK 10 og Tek17.
  • Etablering av flytebrygger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Kommunen kan kreve miljøvennlige løsninger, og unngå åpen isopor som flyteelement.

Skrytelista:

Hole kommune har krav om kildesortering og dokumentasjon over avfallshåndtering for alle byggeprosjekter i kommunen.

For deg som vil lese litt mer: 

Dette er kravene til kildesortering på byggeplasser

Naturvernforbundets Facebook-album med eksempler fra strandryddere på byggeavfall på avveie

og et album hvor du kan legge fotoeksempler på forsøplet byggeplass