Klimatoppmøtet COP28

Klimatoppmøtet i 2023 ble arrangert mellom 30. november og 12. desember 2023. Det ble undertegnet flere avtaler, og for første gang ble begrensninger i utvinning og bruk av fossil energi nevnt i en avtale fra et klimatoppmøte.

FN-landenes flagg utenfor COP28 i DubaiCOP28 / Mahmoud Khaled

Årets klimatoppmøte holdes i de Forente Arabiske Emiraters finansielle hovedstad Dubai. Et land og en by som er bygd opp av oljerikdom – og det er toppsjefen for landets oljeselskap som er president for forhandlingene.

Likevel er det håp om å bli enige om en avtale som styrker verdenssamfunnets muligheter til å bremse klimaendringene, tilpasse seg til de endringene som vi vet kommer, og sørger for en byrdefordeling som er tilpasset landenes evner.

Våre viktigste krav til Norge under COP28

  • Støtt utfasing av alle fossile energikilder i slutterklæringen fra COP28
  • Jobb for et tydelig vedtak om utfasing av all fossil energi
  • Samarbeid med andre oljeland for felles kutt i fossil produksjon
  • Følg opp hjemme ved å si nei til nye oljefelt og starte en rettferdig omstilling av oljenæringa

Naturvernforbundet deltar på klimatoppmøtet COP28 med to personer: nestleder Pernille Bonnevie Hansen og olje- og klimarådgiver Helga Lerkelund. Vi vil delta i de internasjonale nettverkene vi er del av, og holde tett kontakt med partnerorganisasjoner i mange land. Målet er å påvirke forhandlingene for å få mer handling i klimasaken, i tråd med målene som er nedfelt i posisjonsnotatet til Forum for utvikling og miljø.

Les vår faktaside om klima!