Datalagring kan bli viktig næring for Norge

Norge har naturgitte forutsetninger for å bygge opp datalagringssentre som trenger lite energi. – Det norske kraftoverskuddet kan eksporteres til Europa som bits og bytes istedenfor som elektroner, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Et av stedene hvor vi kan ha stor kapasitet til å huse datasentre, er i våre nedlagte gruver eller fjellhaller. De kan fortrenge datasentre basert på bruk av kullkraft og som har et større behov for energi til kjøling.

– Den lave og stabile temperaturen i gruvene, eventuelt i kombinasjon med god tilgang til sjøvann, gjør at energibruken vil være lavere her enn i andre, forteller Haltbrekken.

Uheldig å plassere datasentre i Oslo-regionen

Naturvernforbundet er kjent med at det statseide Entra Eiendom ønsker å bygge et stort datasenter i Fet kommune i Akershus, som vil trenge ca. 0,5 TWh kraft årlig.

– Entra skal ha skryt for å planlegge et effektivt og moderne datsenter, men plasseringen er feil, sier Haltbrekken.

– Etablering av et her vil gjøre situasjonen vanskeligere og kan øke behovet for nye investeringer i kraftoverføringsnettet til Oslo-regionen, med påfølgende kostnader og naturinngrep, sett i forhold til alternative lokaliseringssteder, understreker Haltbrekken.

Datasentre kan i det fleste tilfeller lokaliseres lokaliseres nesten hvor som helst. Datatrafikken til og fra sentrene vil foregå i fiberoptiske kabler, som i all hovedsak ligger der alt, uten at det trengs store investeringer eller naturinngrep.

– Det vil være mye mer riktig at datasentre lokalisers nær kraftkildene, i områder som har mye kraft som det er vanskelig å få ut til markedene uten å bygge nye overføringsledninger, understreker Haltbrekken.

Behov for konsekvensutredning og nasjonal strategi

Naturvernforbundet ber om at nærings- og handelsministeren kommer på banen i denne saken.

– For det første trenger vi en utredning som viser konsekvensene av å plassere et datasenter i Fet kommune, før det fattes en beslutning i saken. For det andre trenger vi en nasjonal strategi for etablering av datasentre i Norge. En slik strategi bør vurdere lokalisering av datasentre og også ta opp hvordan norske datasentre kan tiltrekke seg store internasjonale kunder. Med kraftoverskudd og gode lokaliseringer for slike datasentre kan Norge bli en svært viktig aktør i dette markedet, avslutter Lars Haltbrekken.