De vil hjelpe deg å spare strøm!

Vil du bli energismart og redusere energibehovet og strømregningen din? Ingeniørstudenter ved Høyskolen i Bergen og Universitetet i Agder gir deg nå gode energiråd helt gratis.

Denne artikkelen viser til gratis energirådgivning som ble gitt i Bergen, Arendal og Grimstad i 2016. Følg med. Kanskje det blir en ny runde med energirådgvning. 

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Samtidig kan det være vanskelig å vite hvilke energitiltak som er best å gjennomføre i den enkelte bolig.

– Naturvernforbundet organiserer gratis energirådgivning i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Universitetet i Agder. 50 boligeiere i Bergen har allerede meldt seg på! Nå er det åpnet for påmelding på Sørlandet, forteller Kristin Hildre Rørvik, fagrådgiver for forbruk og energipolitikk i Naturvernforbudnet.

Det er ingeniørstudenter fra Høyskolen i Bergen og Universitet i Agder som står for rådgivningen. De vil hjelpe deg å velge de beste energismarte tiltakene for boligen din.

Har du lyst til å få besøk av en studentrådgiver?

Boligeier i Bergen:
Meld deg på her: bit.ly/energiråd

Boligeier i Grimstad og Arendal:
Meld deg på her: bit.ly/energirådgiver

Vær rask, det er begrenset med plasser.

Rådgivningen gjennomføres i februar i Bergen, og i april i Grimstad og Arendal. Studentrådgiverne gjennomfører først en befaring. På bakgrunn av denne befaringen lager de en energirapport som beskriver potensialet for energisparing og foreslår konkrete tiltak for boligen din.

Verdifull erfaring
Studentene har gjennomført et tredagers energirådgiverkurs for å kunne bli studentrådgiver. De fleste har også tatt relevante kurs som del av utdanningen sin, og har både interesse og viktig kunnskap om feltet. De er imidlertid ikke profesjonelle energirådgivere. Derfor kan kvaliteten på rådene variere. Gjennom ordningen får de verdifull erfaring og praksis, og anledning til å videreformidle den kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom studiene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolen i Bergen og Universitet i Agder, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening og Naturvernforbundet og er støttet av Husbankens kompetansetilskudd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Få mer informasjon
Du kan også bruke energiportalen.no for å se hvor mye energi du kan spare på energitiltak i boligen din, eller oljefri.no for å fjerne oljetank eller installere fornybar oppvarming. Enova gir også økonomisk støtte til flere energismarte tiltak. Se hvilke på tilskudd.enova.no.

9 februar er det informasjonsmøte om energismarte tiltak i  Arendal. Les mer her.