Del på hytta!

I Norge finnes det 485 000 hytter. De fleste står tomme nesten hele året. Samtidig bygger vi ned stadig mer natur med nye hyttefelt. Kan vi ikke heller dele på de vi har?

HytterGetty Images/iStockphoto

Hvert år bygges det mellom 4000 og 7000 hytter og fritidshus i Norge. Nye hytteområder anlegges ofte i natur som fra før av er lite påvirket av inngrep. Mange av hyttene som bygges i dag, er komplette hus med vann, strøm og kloakk, og gjerne vinterbrøytet vei helt fram. Det bygges nye «byer» i naturen, og kommunene konkurrerer om å være de mest positive til nye hyttebyer. Sirkulærøkonomien inntar stadig flere områder i hverdagslivet vårt som en av flere strategier for å løse natur- og klimakrisa. Bør vi tenke nytt også på hyttefronten, og heller bruke de hyttene som allerede finnes på en mer effektiv måte?

En gjennomsnittlig hytte legger beslag på om lag én dekar tomteareal og store mengder råvarer som tømmer og betong til konstruksjon. I tillegg kommer veier og annen infrastruktur, både til selve hyttebyggingen og for å betjene økende trafikk mellom byene og hytteområdene. Økt biltrafikk bidrar også til høyere CO2-utslipp, energiforbruk og mer kø. Naturvernforbundet mener at dette er en utvikling som ikke kan fortsette: det fører til alt for stor nedbygging av akkurat den naturen vi reiser på hytta for å oppleve!

Øke liggetiden på allerede bygde hytter

En mulighet er å øke brukstiden på allerede bygde hytter. Da kan vi ta delingsøkonomien i bruk for å få hver av oss til å leie og låne hytter, heller enn å kjøpe og bygge selv. På den måten blir det enklere for flere å få tilgang på den naturen som finnes nær hytteområdene, uten å bidra til å bygge ned den samme naturen ytterligere.

Men da må vi gjøre det lettere for hytteeiere å tilby sin hytte til utlån når den ikke brukes. Nordmenn er jo allerede godt kjent med løsninger som å leie gjennom nettjenester som Airbnb, Finn.no og Norgesferie. Vi har og lang tradisjon for å leie hytte gjennom DNT og å leie på åremål, så deling av hytte er ikke helt nytt. Men det bør legges til rette for det på en mer strømlinjeformet måte, så det blir enkelt for alle å dele. Det kommer nye modeller: eksempler er delingsplattformen Kabina og løsninger med felleseie, familieeide og hytter med felles bruksrett som Heimhytta.

– Den mest miljøvennlige deleordningen knyttet til hytte, er å dele på selve hytta. Men også bildeling vil virkelig monne, både miljømessig og økonomisk. Mange som ellers kan leve godt uten bil, eier i dag bil for å kunne komme seg til og fra hytta. Gode bildeleordninger vil kunne gjøre det mulig for flere å leve uten å eie bil, sier Janne Gillgren i Naturvernforbundet.

Det meste kan deles på

Gillgren har flere eksempler på hvordan det å dele på saker og ting kan bidra til et mindre ressurskrevende hyttehold.

– Det aller meste kan deles på, men aller best egnet er nok litt større ting som ikke brukes særlig ofte, og en forutsetning er jo at det er flere hytter i nærheten. Typiske ting som brukes sjelden er motorsag, snøfreser, gressklipper, høytrykksspyler, kano, kajakk, redningsvester, båthenger og tilhenger. Går det an å se for seg at man har en deleordning der man kan låne dette? spør Gillgren.

Stiger, annet verktøy, alpinutstyr, bålpanner og ekstrabord og -stoler er andre ting Gillgren gjerne skulle ha sett at flere delte på, istedenfor at hver eneste hytte skal ha fullt sett selv. Det vil både være rimeligere, og føre til at behovet for å kjøpe ting som brukes sjelden blir mindre. Men det som vil monne aller mest er å dele på selve hytta, og bruken av den.

Delemodeller for hytter

Bytte

Hva med å byttelåne hytte? Kanskje har du venner med hytte på fjellet, mens du har tilgang til en hytte ved sjøen.

Låne

Mange liker at ting er i bruk. Lån gjerne ut hytta til andre! Som låntaker forventes man å etterlate hytta i samme stand (gjerne litt renere) og å dekke alle kostnader (som bidra til løypeavgift, måking og strøm)

Dele

Å eie sammen kan være en god måte å øke bruken og redusere kostnadene. I tillegg er det hyggelig!

Korttidsleie

Det finnes flere gode arenaer for korttidsleie: både for å leie, og å leie ut. For å nevne noen: finn.no, airbnb.com, norgesferie, novasol.no, norgesbooking, inatur.no, feriehus.no

Langtidsleie/Åremål

Åremål er en tidsbegrenset kontrakt som kan inngås for å leie en hytte over en lengre periode, til en mer gunstig pris. Du får opplevelsen av at hytta er litt din, noe som kan være gunstig for både utleier og leietaker.