Den naturlige skolesekken

Norges Naturvernforbund tilbyr undervisningsopplegg om naturmangfold for grunnskolen: kreativ læring ute i naturen og opplegg for turopplevelser med naturguider.

Last ned undervisningsoppleggene

Undervisningsoppleggene kan lastes ned her. Undervisningsoppleggene er til fri bruk for skoler og andre, med kildeanvisning til Naturvernforbundet.

Oppleggene finnes også i bearbeidet digital versjon på www.natursekken.no og www.naturfag.no

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnskolen. Naturvernforbundet har i denne sammenheng utviklet en pakke med feltundervisningsopplegg som kan lånes fritt fra av alle skoler og lærere. Oppleggene dels basert på erfaringer fra vellykkete feltaktiviteter som allerede er godt utprøvd gjennom flere år, mens andre er helt nye fra Naturvernforbundet. Skoler kan søke støtte fra sekretariatet for den naturlige skolesekken for å komme igang.

Den naturlige skolesekken inviterer til undervisnings- og arbeidsmåter som innebærer at elever og lærere oppsøker utemiljøer utenfor skolen og bruker disse regelmessig som læringsarena.

Naturvernforbundet tilbyr oppgavesett for grunnskolen med lærerveiledning og elevoppgaver, til bruk ute i naturen. Oppgavesettene er delt inn i fire hovedtema: Kyst og hav, Skog, Fjell og Nærnatur.