Departementet ber om helhetlig anbefaling

Klima og miljødepartementet ber Miljødirektoratet gi en ny «helhetlig anbefaling» med henhold til om det bør gis utslippstillatelse.