Det haster: klimapolitikk i dag

Det er fullt mulig å holde global oppvarming under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, og øke og verne skogområder, ifølge FNs klimapanel og forskere. Verden må kutte utslipp minst 45 prosent innen 2030 på vei mot netto null utslipp i 2050. Dessverre ligger verden – og Norge – ikke an til å nå klimamålet. Vi trenger derfor en mer ambisiøs klimapolitikk.

Picasa

Norsk klimapolitikk er ikke god nok

Basert på vitenskap og klimarettferdighet bør Norge kutte minst 53 prosent av sine hjemlige utslipp innen 2030, og bidra langt mer til utslippskutt og klimatilpasning i andre land. Likevel styrer dagens klimamål og -politikk mot henholdsvis 3 og 4 graders globale oppvarming, ifølge Climate Action Tracker.

Norge skal også redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dessverre ligger vi ikke an til å nå klimamålet. Norske utslipp var i 2017 tre prosent høyere enn i 1990. Det er altså langt mellom målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 og de faktiske utslippene.

Utslippsøkningen skyldes først og fremst oljeindustrien og transportsektoren. Oljeindustrien har økt sine utslipp med nær 80 prosent fra 1990. I tillegg har nordmenn et utslipp av klimagasser per person som er 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i verden.

Den globale klimadugnaden og klimaforhandlingene

Internasjonal klimapolitikk styres av FNs klimakonvensjon og 2015s Paris-avtalen. Verdens land møtes vært år til klimaforhandlinger om disse rammeverkene.

I 2018 var det klimatoppmøte i Katowice, Polen. Naturvernforbundet har lenge fulgt tett på disse klimatoppmøtene. Les mer om klimaforhandlingene her.

Bli med på klimadugnaden!

Norge og verden gjør ikke nok for å oppnå klimarettferdighet. Men det er mye du kan gjøre for å endre dette! Les mer om hvordan du kan bidra her.