Doha desember 2012

Klimatoppmøtet i Doha i Qatar fant sted 26. november til 8. desember. Her ble klimaregelverket for perioden fram til 2020 ferdigstilt, inkludert en videreføring av Kyoto-avtalen. Doha-møtet resulterte imidlertid ikke i noen økte ambisjoner for utslippskutt eller klimafinansiering. Forhandlingene i Durban-plattformen (ADP) produserte lite nytt av substans.