Drastisk reduksjon i lakseoppdretten må til

Gårsdagens rømming av oppdrettslaks langs Trøndelagskysten kan gjøre stor skade på villaksbestanden i Trøndelag. – Rømmingen viser at norsk lakseoppdrett under normale forhold fører til et utslipp av laks som ligger langt over det naturen kan tåle, mener leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Oppdrett hav

I går ble det kjent at opp til 700 000 laks kan ha rømt fra to anlegg i Trøndelag. Det er i så fall mer enn det som totalt har rømt fra norske oppdrettsanlegg de tre siste årene.

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener dette viser at norsk oppdrettsnæring fører med seg for store fiskeutslipp, og at regjeringen må ta dette inn over seg og gjennomføre drastiske kutt i oppdrettsvolumet.

– Denne rømmingen alene kan gi langt mer oppdrettslaks i de trønderske laksevassdragene enn de tåler. Myndighetene har pålagt oppdrettsnæringen et stort ansvar i arbeidet med å forhindre rømming. Et ansvar næringen har vist de ikke takler.  Derfor må regjeringen kutte oppdrettsvolumet ned til et nivå industrien kan håndtere med dagens teknologi, sier Haltbrekken.

Det er oppdrettsselskapene Marine Harvest og Salmar som eier anleggene det i dag ble oppdaget rømming fra. Salmar fikk nylig en bot på 4 millioner kroner for at 175 000 laks rømte ved Frøya og Hitra tidligere i år.

Trussel mot laksestammer
Rømt oppdrettslaks er en trussel mot ville laksestammer. Oppdrettslaksen medfører genetisk forurensing og kan også forstyrre naturlig laks i gyteprosessen. Anleggene hvpr rømmingen har foregått ligger nært viktige laksefjorder som Trondheimsfjorden og Namsfjorden. Den viktige lakseelva Namsen hadde innslag av 20 prosent oppdrettslaks i år. Med disse rømmingene kan andelen fremmed laks bli enda større.  

Også flere andre store laksevassdrag i regionen kan bli betydelig infisert etter disse rømmingene. Det gjelder f.eks. Bogna og Årgårdsvassdraget i Namsfjorden og de store elvene Gaula, Orkla, Verdalselva og Stjørdalselva og Ogna innover i Trondheimsfjorden.

– Denne rømmingen alene kan gjøre stor skade på villaksen i Trøndelag, sier Haltbrekken. – Stormen “Berit” som sannsynligvis forårsaket ødeleggelsene på anleggene kan på ingen måte unnskylde rømmingen. Det er ikke unaturlig med storm langs norskekysten og “Berit” ble varslet i god tid og oppdrettsselskapene kunne derfor tatt sine forholdsregler.