– Durban må sikre større utslippskutt

En fersk FN-rapport viser at verden er langt unna målet om å unngå en temperatur-stigning på mer enn to grader. Men rapporten viser også at det er både økonomisk og teknologisk mulig å øke ambisjonsniåvet slik at målet nås.

Hvis alle land reduserer sine klimagassutslipp så mye de har lovet fram til 2020, vil verdens samlede utslipp fortsatt være altfor høye til at vi vil klare det såkalte togradersmålet. Det viser en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP). Rapporten ble trukket fram av Barbados under klimaforhandlingene i Durban i dag, da landet advarte om at det lave ambisjonsnivået truer den framtidige eksistensen til små øystater som dem. Naturvernforbundet deler de små øystatenes bekymring.

Les mer

UNEPs «Gigatonne Gap Report»

Bakgrunn: Hvor store utslippskutt trengs i en ny klimaavtale?

– Rapporten fra UNEP er nok en bekreftelse på at dagens utslippsmål ikke er gode nok. Skal vi unngå farlige klimaendringer og mer ekstremvær av den typen vi har opplevd i Norge de siste dagene, må alle land øke sitt ambisjonsnivå. Dette bør være blant de viktigste temaene under toppmøtet i Durban, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

UNEPs rapport har beregnet hvor store utslippskutt landene i klimaforhandlingene har lovet totalt fram til 2020. Beregningen er gjort ved å regne sammen reduksjonsmålene til hvert enkelt land, f.eks. Norges mål om å redusere utslippene med 30% innen 2020 og EUs mål om 20% utslippskutt. UNEP anslår at løftene i beste fall vil kutte utslippene med ca 6 gigatonn CO2-ekvivalenter i forhold til «business as usual» dersom de oppfylles.

Rapporten sammenlikner de lovede utslippsreduksjonene med hva FNs klimapanel mener er nødvendig hvis vi skal nå det såkalte togradersmålet. Det innebærer å unngå at den globale temperaturen stiger med mer enn to grader. Nødvendige utslippskutt innen 2020 er 12 gigatonn CO2-ekvivalenter. Rapporten konkluderer med at det er et «gigatonn-gap» på minst 6 gigatonn CO2-ekvivalenter mellom lovede og nødvendige reduksjoner. Det er mer enn hele EUs årlige klimagassutslipp (5,0 Gt CO2-ekv. i 2005) og nesten like mye som USAs utslipp (6,9 Gt CO2-ekv. i 2005).

Den gode nyheten i rapporten fra UNEP er at tøffere utslippsmål vil være både økonomisk og teknologisk gjennomførtbart:

– Rapporten viser at det verken er økonomi eller teknologi som står i veien for kraftigere utslipsskutt. Det er fullt mulig for Durban-toppmøtet å vedta at utslippsmålene må bli mer ambisiøse, og å sikre at det blir en hovedsak i de videre forhandlingene om en ny klimaavtale. Men da må de politiske lederne gjøre jobben sin, sier Lars Haltbrekken.