Einunndalen skånes

Myrhauk, villrein og blåstrupe går en litt mindre truende framtid i vente etter at nytt kraftverk i Einunna er lagt til side. Årsak: dårlig lønnsomhet. – Når verken fornuft eller store naturverdier klarer å stoppe selv de mest unødvendige inngrepene, får vi være fornøyd når markedskreftene gjør jobben i stedet for, sier en lettet Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

myrhauk

– Dette ser ut til å være helt tråd med hva vi foreslo fra begynnelsen av, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

-Einunna var blant de aller høyest prioriterte vassdragene i Naturvernforbundet, forklarer Haltbrekken. – I et land som flommer over av kraft og som fortsetter å legge press på det viktigste vi har igjen av verdifull vassdragsnatur, var mer utbygging av enestående Einunna det siste vi trengte. Det storslagne kulturlandskapet og de markante naturverdiene fortjener bedre.  Nå sender vi en hilsen til en av våre mest truede rovfugler:

– Hei Myrhauk! Du har fått en ny sjanse. Lykke til med framtidige hekkinger, og  stell fortsatt pent med ditt dyrebare avkom!

-En stor dag for naturvernet i Hedmark, supplerer Gjermund Gjestvang. – Vedtaket om å ruste opp og modernisere det eksisterende  kraftverket, i stedet for å demme ned svære nye naturarealer, er selvsagt det eneste framtidsrettede. Dette er også et høyst aktuelt alternativ i andre områder, siden det både er lønnsomt og sparer dyrebar natur.