Elver vi ikke har råd til å miste

Norske elver er under et stort utbyggingspress. Naturvernforbundet har samlet informasjon om de mest verneverdige elvene våre, og hva vi kan tape om alt bygges ut.

fossefall natur innsjø natur trær grønt himmel

I vassdragsbrosjyren «Vill, vakker og fornybar?» kan du lese om det store presset på norsk vassdragsnatur, om hvilke verdier vi står i fare for å miste og hva vi mener er viktig å få på plass for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke vil gå på bekostning av sårbar natur, storstilte landskap og viktige friluftsområder.

Naturvernforbundet mener regjeringen må sette i gang arbeidet med å revidere konsesjonsprosessen. Dagens system er ikke godt nok egnet til å ivareta naturverdiene i våre unike vassdrag.

Vi trenger også en ny verneplan som kan sikre våre verdifulle vassdrag. Vern er den viktigste metoden for å unngå store inngrep i sårbare naturområder, og for å bringe den unike vassdragsarven videre til kommende generasjoner.

En utdødd art er ikke fornybar, en oppdemmet dal er ikke fornybar og du kan ikke fiske eller padle i ei tørrlagt elv. Verdien av en elv må måles i mer enn kilowatt! Naturvernforbundet krever at Norge tar vare på de elvene vi har igjen, for å bevare viktige arter, vakre naturlandskap og unike turområder for generasjonene som kommer etter oss.