– En gavepakke til olje- og gassnæringen

– Dette er ikke en krisepakke for å dempe koronakrisa – det er en gavepakke til oljeindustrien, sier leder Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet er sjokkert over at flere partier på Stortinget har overgått hverandre for å gi nye ytelser til petroleumsbransjen gjennom endringer i oljeskatten. Nå frykter forbundet at avtalen utsetter Norge for økt klimarisiko, og store feilinvesteringer.

– Dette er ikke en krisepakke for å dempe koronakrisa – det er en gavepakke til oljeindustrien. Denne avtalen vil kunne føre til storstilt stimulering til ny olje- og gassaktivitet, som vil binde oss til klimagassutslipp i mange tiår fremover. Ingen annen næring har fått lignende særordninger. Det er ikke bare uforståelig, det er fullstendig uansvarlig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Partiene har blitt enige om at oljebransjens friinntekt økes til 24 prosent. Med dette overgår avtalen regjeringens opprinnelige forslag og gir oljeindustrien svært mye av det de har bedt om. Dette utgjør en stor subsidiering som flere eksperter og Finansdepartementet har varslet kan føre til at ulønnsomme felt blir bygd ut.

– Mer enn noen gang før trenger vi politiske ledere som evner å tenke langsiktig og stake ut kursen for hvordan Norge skal klare å få til en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass. I stedet har flertallet på stortinget gjort det motsatte, og potensielt sikret utbygging av felt som aldri ville sett dagens lys uten denne avtalen. Jeg er sjokkert over at partiene kan stå bak en avtale som vil utsette Norge for enorm klimarisiko og potensielt kaste skattebetalernes penger ut av vinduet, sier Lundberg

En ny forskningsrapport slår fast at Norge er best rustet i verden til å fase ut oljeproduksjon raskt.

– Oljeprisfallet i 2014 viste hvor sårbar norsk økonomi er. Hvis vi tilgjengeliggjør midler til nye store investeringer til oljebransjen ved hver ny krise, gjør vi problemet verre på sikt. Selv om framtida er usikker, er det én ting vi vet med sikkerhet: samfunnet skal vekk fra olje og gass. I stedet for å utarbeide politikk som takler oljekrisa, tar stortingsflertallet oss dypere inn i den, sier Lundberg.

Naturvernforbundet har støttet flere alternativer som fremmer langsiktige investeringer i bærekraftige næringer og fellesløsninger til korona-, klima- og naturkrisene:

– Flere miljøorganisasjoner har foreslått framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima.

– Sammen med 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner, har Naturvernforbundet krevd at regjeringen heller satser på grønne arbeidsplasser og klimajobber.

– Naturvernforbundet har kommet med en rekke forslag til grønne motkonjunkturtiltak, og foreslått en krisepakke for transport som fremmer tog, buss, sykkel og gange fremfor vei og fly.