– En skandale!

Den pågående ulvejakta blir ikke stoppet av Oslo tingrett. – Det er en skandale at den massive nedskytingen av ulv får fortsette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet .

WWF Norge saksøkte i fjor høst staten for ulovlig forvaltning av den norske ulvestammen. Ulven er kritisk truet, likevel er det gitt tillatelse til omfattende jakt. I ulvejakta som nå pågår er det gitt tillatelse til å felle 42 av 52-56 helnorske ulver, blant dem de to familiegruppene i Julussa og Osdalen. Før jul ba WWF om full stans i lisensfellingen av ulv inntil retten har tatt stilling til lovligheten i den norske ulveforvaltningen.

– Konfliktdrivende
I dag kom kjennelsen fra Oslo tingrett. Jakta blir ikke stanset. Hittil er åtte ulver i familiegruppene i Julussa og Osdalen skutt.

– Dette er konfliktdrivende. Vi frykter at denne kjennelsen vil eskalere en allerede svært betent og polarisert rovdyrdebatt i Norge, sier Ask Lundberg.

Her finner du Oslo tingretts kjennelse

Kjenner ikke konsekvensene
– Hverken Klima- og miljøminister Helgesen, øvrig miljøforvaltning eller forskerne vet hvilke konsekvenser den massive nedskyting av ulv i Norge kan få for bestanden. Derfor er det vanvittig at Klima- og miljøminister Helgesen kan foreta et slikt vedtak uten at det foreligger kunnskap om konsekvensene av vedtaket. Og det er en svært trist at Norge nå nærmest utrydder en kritisk truet art på denne måten, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener denne vedtatte nedskytingen er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser og hadde forventet at Oslo tingrett hadde stanset jakten i påvente av en faglig forankret og ny juridisk vurdering.

– Oppsiktsvekkende
– Det er også oppsiktsvekkende at miljømyndighetene leter med lys og lykte for å kunne skyte flest mulig av Norges mest truede dyreart, slik Helgesen gjorde da han gjorde nytt vedtak om skyting etter at retten i november 2017 stanset den pågående jakta. Det er ekstra ille at jakten nå fortsetter før norsk rett kan ta endelig stilling til det juridiske ansvaret Norge har for å bevare ulven i norsk natur basert på biologi og kunnskap, noe som foreløpig mangler i denne saken, avslutter Arnodd Håpnes.