Endelig strengere energikrav tross noen mangler

Naturvernforbundet er glad for krav om redusert energibruk i bygg og at fremtidens bygg blir fossilfrie. Vi savner derimot fortsatt satsning på fornybar varme.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Tine Sundtoft la i dag fram regjeringens nye energikrav til bygninger (tekniske forskrifter). Naturvernforbundet har lenge kjempet for strengere energikrav og gleder oss over at strengere og mer ambisiøse energikrav endelig er på plass.

Fremtidens bygg vil holde bedre på varmen

–Det er fornuftig og nødvendig å bygge slik at vi bruker mindre energi til oppvarming. Da frigjør vi energi som kan brukes til å redusere klimagassutslippene og behovene for kraftutbygginger i sårbar natur blir mindre, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Kristin Hildre Rørvik.

De nye kravene er en oppfølging av vedtaket i klimaforliket fra 2012 om passivhusnivå fra 2015 og nesten null energinivå i 2020. Nye forskrifter innebærer at boliger og bygg vil bli 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav.

-De nye energikravene er ikke like ambisiøse som forslaget til forskrift i vår, men de fører oss likevel et godt stykke i rett retning, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Kristin Hildre Rørvik

Over 20 organisasjoner i miljø- og byggenæringen applauderer for fossilfrie bygg

Naturvernforbundet tok initiativ til å samle over 20 organisasjoner og bedrifter til det uvanlige steg å sende inn en felles høringsuttalelse for fullstendig fossilfrie nybygg når nye tekniske forskrifter trer i kraft. Regjeringen har heldigvis gått for den mest miljøvennlige og fremtidsrettede løsningen nemlig å forby varmeinstallasjon for fossilt brensel i nybygg.

– Vi er strålende fornøyd med at det stilles krav til at nye bygg ikke skal tilrettelegges for fossile oppvarmingsløsninger. Over 20 organisasjoner i miljø- og byggenæringen støtter Naturvernforbundet i at et slikt totalforbud mot fossil olje, – kull og – gass er nødvendig, fremtidsrettet og enkelt, sier Rørvik.

Nye energikrav legger ikke til rette for nesten nullenergibygg fra 2020

– Det er positivt at kravene til energibehov styrkes, men vi er skuffet over at det ikke stilles krav om at andre oppvarmingsløsninger enn direktevirkende elektrisitet enkelt skal kunne tas i bruk, sier Rørvik. –Bruk av andre oppvarmingsløsninger enn direktevirkende elektrisitet er et viktig virkemiddel for å nå ambisjoner om nesten nullenergibygg fra 2020. Bergvarmepumpe, solvarme, fjernvarme – og kjøling er eksempler på slike oppvarmingsløsninger.

Det stilles krav til at bygg over 1000m2 skal kunne skifte oppvarmingsløsning til eksempelvis varmepumper eller fjernvarme. Dessverre stilles ikke samme krav til bygg under 1000m2. Dette gir mye mindre frihet til de som bruker bygg under 1000m2 til å skifte til den best tilgjengelige oppvarmingsløsningen både med tanke på miljø og økonomi.

For småhus synes vi det er positivt at man får mulighet til å velge mellom å bygge hus som tilrettelegger for å bruke svært lite energi (passivhusnivå), vannbårne oppvarmingsløsninger som varmepumpe eller fornybart brensel gjennom skorstein. Dette er i tråd med Naturvernforbundets innspill til energikrav og viktig for å videreutvikle kompetanse på ulike miljøvennlige byggeteknikker og oppvarmingsløsninger.

Dagens kravnivå er ikke nok

De nylige vedtatte kravene sikrer ikke utvikling av teknologi for mer miljøvennlig oppvarming til bygg. Myndighetene bør derfor signalisere at fremtidens energikrav skal ha enda høyere ambisjoner til byggs oppvarmingsløsninger. Frem til de ideelle energikravene er på plass, er det ekstra viktig at byggenæringen tar ansvar og konstruerer bygg som er mer miljøvennlige enn de nye minstekravene. Dette er spesielt viktig med tanke med å fortsette å utvikle ulike former for varmepumper, solvarme, fjernvarme og –kjøling.

De fleste av dagens bygg faller utenfor nylig vedtatte energikrav. Byggeiere kan derfor også gjøre sitt ved bl.a. å etterisolere eksisterende bygg og installere mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger også når det ikke er omfattende rehabilitering.

Det er lite forskjell i størrelsen mellom bolig- og fritidsbolig og mange fritidsboliger blir flittig brukt. I forskriftene har fritidsboliger fått mye svakere energikrav enn andre bygg. Derfor er det viktig at både hytteeiere og – utbyggere tenker miljø også på hytta, og strekker seg lengre enn minstekravene for fritidsboliger der det er gunstig for miljøet.

Naturvernforbundets tidligere uttalelser finner dere her:

•             Høringsuttalelse nye energikrav: http://naturvernforbundet.no/energi/energisparing/i_bygg/det-haster-med-nye-energikrav-article33529-124.html

•             Fellesuttalelse fossilfrie bygg: http://naturvernforbundet.no/energi/energisparing/i_bygg/over-20-organisasjoner-krever-fossilfrie-bygg-article33527-124.html

Kilder:

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/234757?_ts=14f3afded20

Kontaktperson:

Kristin Hildre Rørvik, Fagrådgiver forbruk og energipolitikk

E-post: kr@naturvernforbundet.no / Tlf: 913 05 213

Naturvernforbundet: http://naturvernforbundet.no/