Energi

All energiproduksjon påvirker miljøet. Det viktigste er å bruke energien så effektivt som mulig. Den fossile energibruken må erstattes av fornybar energi, og denne må produseres uten å ødelegge naturen.

Strømmaster

Fossile energikilder som kull, olje og gass står for ¾ av verdens samlede energiproduksjon og er hovedproblemet bak klimatrusselen verden står overfor. 

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi tvunget til å legge om energiforbruket. Bruken av fossil energi må fases ut, og erstattes med mindre skadelige energikilder. Over hele verden, i alle sektorer.

av norsk energibruk er fossilt
Ca 50 %
av el-forbruket er i bygg
Ca 50 %
av verdens energiproduksjon er fossilt
90%

Energisparing

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort.

energi
Atomkraftverk, energiJohannes Plenio

Atomkraft

Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Atomkraft gir store mengder farlig radioaktivt avfall som må sikres i opptil hundre tusen år.

Sol og bioenergi

Mengden energiinnstråling fra solen i Norge er 1500 ganger så stor som det totale energiforbruket vårt.

Norsk skogbruk kan bidra til å løse klimaproblemet, men det er viktig at dette ikke skjer på en måte som truer naturmangfoldet.

Sol og bioenergi, energi
Mennesker som bygger en fuglekasse sammen, energiFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra. Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!