Du er her:


Energi og utvikling

Tilgangen til ren energi er avgjørende for å bidra til utvikling for verdens fattigste. Som et av verdens rikeste land har Norge mange muligheter til å sikre at dette skjer. Tilgang til energi for alle kan skje uten store klimagassutslipp og uten å ødelegge naturmangfoldet.

2,7 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til moderne kokemuligheter, og 1,3 milliarder mangler tilgang elektrisitet, noe som er avgjørende for å kunne løftes ut av fattigdom.

Klimaendringene rammer verdens fattige hardest, derfor må vi sikre energitjenester uten store klimagassutslipp. Mange energikilder har svært negative konsekvenser som også ødelegger for mulighetene til utvikling. Og siden mange fattige lever tett på, eller av, naturen må vi sikre energi uten å ødelegge naturmangfoldet.

Energieffektivisering er globalt sett det raskeste, billigste og mest miljøvennlige tiltaket for å redusere klimagassutslipp, redusere presset på naturmangfoldet og bedre folks levekår. Samtidig har det fått begrenset gjennomslag i nasjonal politikk. I land med lite utviklet energisektor og infrastruktur eller med små ressurser, er effektivisering spesielt viktig for å øke innbyggernes tilgang til vitale energitjenester uten unødig høye kostnader og miljøbelastning.

Energieffektivisering og desentraliserte energiløsninger vil være viktig for å faktisk nå de fattigste. Utbygging av store kraftverk og tilhørende kraftnett er mange steder en tungvint og kostbar måte å sikre strøm på. Småskalaløsninger er derfor ofte den enkleste og kjappest måten å nå de fattigste på.

I utviklingen av energitjenester er det også helt sentralt med folkelig og lokal forankring. Lokalsamfunn og organisasjoner må derfor sikres medvirkning i utvikling av nasjonale- og regionale energiplaner og i utviklingen av konkrete energiprosjekter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.06.2018

Nyheter

IMG_3809
Rapport:

Ren energi for alle

I 2018 skal bærekraftsmål 7 behandles i FN. Målet sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest.

Ovn Togo

Røyken forsvinner

16.03.2016 | Sist oppdatert: 04.04.2016

I Mosambik har Naturvernforbundet introdusert en ny, effektiv ovn som har blitt svært populær på kort tid.

DSC_1338

Slik får mange familier strøm fra solen

Å leve uten elektrisitet er ikke enkelt. En milliard mennesker er avhengig av parafinlampe, stearinlys eller en lommelykt for å få lys i mørke. Mobiltelefon kan bare brukes etter å ha reist til og ventet ved nærmeste ladestasjon.

IMG_0981

Første røykfrie landsby i Togo

25.11.2015 | Sist oppdatert: 26.11.2015

Røyk fra bål gjør at matlaging er noe av det farligste man kan gjøre i mange afrikanske landsbyer. Men i fiskerlandsbyen Hadjivi er ikke kjøkkenet lenger fullt av røyk. Enkle ovner laget av leire halverer behovet for ved og sender røyken ut av husene.

Murchison_Falls_from_below
Innlegg:

Oljeboring i nasjonalparker

25.08.2015

I Uganda vil oljeselskapene hente opp olje midt i noen av verdens mest artsrike områder, godt hjulpet av Norge. Nå må norske myndigheter snu og kreve langt sterkere miljøhensyn.

Viser fra 1 til 8 av totalt 18 artikler

Relaterte tema