La olja ligge!

For å unngå klimakrise må vi slutte å bruke fossil energi. Verken norsk økonomi eller naturen har råd til at vi venter med omstillingen. Vi må ha politikere som tar ansvar. Si nei til ny oljevirksomhet.

Protest

Vi stiller følgende krav:

  • Ingen nye oljelisenser
  • Ingen flere subsidier til oljesektoren
  • Stopp letingen på allerede utdelte områder

Knusing av oljemyter

Nei, norsk olje og gass er ikke del av klimaløsningen

Olje og gass er ikke fremtiden, selv for oljenasjonen Norge

Det grønne skiftet er godt i gang. Endring i energibruk og etterspørsel vil endre norske eksportmuligheter. Banker, fond og investorer selger seg ut av olje og investerer i grønn industri. Norge må ikke falle bakpå og miste sin internasjonale konkurransekraft.  

Markedet for olje og gass vil gå nedover i framtiden. Analysebyrået DNV GL og oljeselskapet BP spår at verden allerede har nådd peak oil – høyeste forbruk av olje. 

Si nei til ny olje

Ting du kan gjøre: 

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.10.2021