Energieffektivisering og utvikling

Å bruke energi smartere er viktig både for fattige og rikere land. FNs klimapanel sier at energieffektivisering er det billigste og enkleste tiltaket for å kutte utslipp av klimagasser. Smart bruk av energi er også ofte den beste løsningen for å sikre energitjenester til de fattigste.

I Afrika sør for Sahara bor det 800 millioner mennesker som til sammen bruker omtrent like mye strøm i husholdningene som vi gjør i Norge (sett bort fra Sør-Afrika). Tilgangen til mer strøm er selvsagt viktig, men uten tiltak rettet mot de som mottar strømmen, vil mye gå til spille og nå de fattigste.

I land som tidligere var en del av Sovjetunionen henger mye av energistrukturene igjen fra Sovjettiden med sentraliserte systemer og sterkt subsidiert energi. Til tross for stor energimangel er det svært dårlig kunnskap om effektiv energibruk, og relativt åpenbare, enkle og rimelige energitiltak som kan gjøres i eksisterende og planlagte bygg blir ikke gjennomført. For eksempel er det mange steder ikke mulig å selv regulere temperaturen, bortsett fra å åpne vinduet for å slippe varmen ut. Andre steder finnes det så dårlig isolerte skolebygg at klasserommene kun holder 10 grader.

Energieffektivisering vil både i Afrika og i tidligere Sovjetland være med å redusere utslippene av klimagasser, redusere presset på naturmangfoldet og bedre energitilgangen.