– Enormt tilbakesteg, men USA er mer enn Trump

USAs president Donald Trump varslet i dag at han vil trekke USA fra Parisavtalen, verdens eneste langsiktige, internasjonale avtale for å begrense klimaendringene.

Trump holder taleGage Skidmore

– Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut. Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Ask Lundberg.

I etterkant av det siste G7-møtet var Angela Merkel tydelig i sin oppfordring til USA om å ikke trekke seg fra Parisavtalen. Alle andre G7-land har uttrykt støtte til avtalen, og flere har tidligere foreslått at det bør ilegges klimatoll på alle amerikanske varer dersom USA trekker seg fra det internasjonale klimasamarbeidet. De eneste landene som deltar i FNs klimakonvensjon men ikke slutter seg til Parisavtalen er Syria, Nicaragua og nå USA.

Vår søsterorganisasjon i USA, Friends of the Earth, melder at de vil styrke kampen for å stagge klimaendringene.
– Donald Trump har som oppdrag å ofre vår planet til kull- og oljeindustrien. Ved å trekke USA ut av Parisavtalen gjør Trump USA til verdens største klimaskurk. Men flertallet av amerikanerne avviser Trumps ekstreme agenda, og krever klimahandling. Dagens kunngjøring styrker vår motstand, sier Erich Pica, leder i Friends of the Earth USA.

Rekordtemperaturer i 2015, 2016 og til nå i 2017 har allerede ført til drastisk smelting av is, ødeleggelse av korallrev, tørke, flom og skogbranner. I hele verden kjemper folk mot konsekvensene av global oppvarming.
– Donald Trump og hans allierte representerer folkene og bedriftene som har skapt den globale oppvarmingen, ikke de som vil løse det. Men de klarer ikke å stanse den endringen som skjer nå, i en verden der fornybar energi blir billigere og enklere å utnytte enn den fossile. Dagens nyhet understreker det ansvaret som ligger på land som Norge. Vi må intensivere arbeidet med å kutte utslipp både hjemme og ute, sier Ask Lundberg.