– Erna tillater norsk miljøskandale

Regjeringen har i dag opprettholdt utslippstillatelsen til dumping av gruveavfall i Førdefjorden. – Regjeringen har i dag gitt endelig tillatelse til en av de største forurensningsskandalene i nyere norsk historie, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

I april 2015 ga Klima- og miljødepartementet tillatelse etter forurensingsloven til det omstridte gruveprosjektet i Vevring i Sogn og Fjordane, og Naturvernforbundet, sammen med Natur og Ungdom og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe klaget vedtaket inn til kongen i statsråd. I dag har regjeringen avslått klagen, og gitt endelig godkjenning til dumping av 250 millioner tonn gruveavfall i den fiskerike Førdefjorden.

– Med dette vedtaket viser regjeringen at de setter alle miljøhensyn til side for kortsiktig profitt, og har godkjent en av de største forurensingsskandalene i nyere tid, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Alle advarer

Fiskeridirektoratet leverte innsigelse mot planene om å dumpe gruveavfallet i Førdefjorden, av hensyn til fisk og livet i fjorden. Havforskningsinstituttet har gjennom grundige uttalelser vist hvordan denne avfallsdumpingen kan gjøre stor skade på fjorden og hvordan partiklene kan spre seg og gjøre stor skade på livet i fjorden.

Nøyaktig hvor langt partiklene vil spres og hvor ødeleggende dumpingen vil være for livet i fjorden er det ingen som vet med sikkerhet, fordi undersøkelsene har vært for dårlige. Miljødirektoratet anbefalte i 2014 at det ikke ble gitt tillatelse til etablering av sjødeponi i Førdefjorden, før de i 2015 gjorde en helomvending.

– Fagfolk advarer mot det, fiskere advarer mot det, lokalbefolkningen har ropt varsko, internasjonale medier rister på hodet over Norges planer om å forsøple våre sårbare fjorder, og hundrevis av ungdommer lenker seg fast i protest. Men regjeringen nekter å lytte. Det er fortvilende, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, sier Haltbrekken.

– Det er nærmest utrolig at regjeringen opprettholder et så til de grader kontroversielt vedtak. Vi snakker om enorme mengder gruveavfall i en fiskerik fjord, på tvers av fagfolkenes råd. Vedtaket er en skam for Norge. Fjorden betyr mat, arbeidsplasser og framtid, vi kommer til å forsvare Førdefjorden så lenge den ennå kan reddes, sier Anne-Line Thingnes Førsund i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe.

Mer enn 800.000 i bøter

Lokalbefolkningen og miljøengasjert ungdom fra hele landet har gjennom de siste 17 dagene aksjonert sivilt ulydig mot prøveboringene som Nordic Mining gjennomfører på Engebøfjellet. Tilsammen har de mottatt mer enn 800 000 kroner i bøter for de fredelige aksjonene gjennom de siste ukene.

– Dette viser mer enn noe at aksjonistene på Engebøfjellet trengs. Aksjonene som har blitt gjennomført på Engebøfjellet de siste ukene er bare en smakebit på hva som kommer når gruveprosjektet for alvor skal settes i gang. Når myndighetene ikke viser noe respekt for naturen vår, må vi ta saken i egne hender, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.