– Et ekstremt oljekjør i Barentshavet

Regjeringen foreslo i dag å åpne hele 90 nye blokker for oljeboring, over halvparten i det sårbare Barentshavet. Naturvernforbundet reagerer sterkt på nyheten. – Omfanget er helt ekstremt. Har Regjeringen i det hele tatt forstått alvoret i klimatrusselen? Vi kan ikke fortsette å utvinne olje og gass i et så rått tempo når det verden nå tenger er dramatiske kutt i klimautslippene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Åpningen av de 90 nye blokkene skjer i forbindelse med TFO 2019, Tildeling i forhåndsdefinerte områder. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg gikk i dag ut og sa at «tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk». Områdene sendes nå ut på høring, det vil si at miljøfaglige etater skal vurdere hvilke områder som bør skånes mot oljevirksomhet.

Av de nye blokkene ligger 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og hele 48 i Barentshavet. Den storstilte åpningen av Barentshavet for oljebransjen skjer selv om Riksrevisjonen tidligere i år slaktet oljevernberedskapen i dette havområdet.

– Oljebransjen har ingenting i Barentshavet å gjøre. Dette er svært sårbar arktisk natur hvor vi finner noen av verdens viktigste gyte- og oppvekstområder for fisk. Et oljeutslipp i disse områdene vil kunne få katastrofale konsekvenser for de livsviktige økosystemene der, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet frykter at samtlige av de 90 nye områdene vil bli åpnet. En gjennomgang forbundet har gjort av oljepolitikken siden 2002, viser at Regjeringen Solberg knapt lytter til noen miljøråd.

– Regjeringen Solberg ligger på topp i brutte miljøråd, antall utvinningstillatelser og grønt lys til oljeboring i de aller mest kystnære og sårbare havområdene, sier Ask Lundberg.

Den omfattende åpningen av nye blokker for petroleumsvirksomhet skjer til tross for at FNs klimapanel har gitt verden tiden fram til 2030 på å halvere utslippene av klimagasser. Ifølge den såkalte 1,5-gradersrapporten fra oktober 2018, må omfattende utslippskutt gjennomføres i alle sektorer for å hindre voldsomme og ødeleggende klimaendringer.

– Vi kan ikke lete etter mer olje, snarere tvert imot. Likevel fører Regjeringen en ekstremt offensiv politikk for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på sokkelen i mange tiår fremover, sier Ask Lundberg.