– Et kraftig klima-varsko til Erna

FNs klimapanel har i dag lansert sin femte rapport. – Vi har aldri hatt sikrere bevis for at klimagassutslippene må kuttes raskt. Ny kurs i klimapolitikken må bli Erna Solbergs hovedoppgave de neste fire årene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Den femte rapporten fra FNs klimapanel ble lansert i Stockholm i dag. Den viser at klimaendringene allerede påvirker oss, at endringene skjer stadig raskere, at forskerne er 95 prosent sikre på at mennesker forårsaker klimaendringer, og at katastrofale klimaendringer kan unngås om vi kutter utslippene raskt.

– Forskninga har tatt mange steg framover de siste 20 årene, mens politikken i Norge nesten har stått stille i sammenligning. Mens Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med 16 prosent siden 1990, har utslippene i Norge økt med 5-6 prosent. Denne mørke trenden kan Erna Solberg snu, sier Lars Haltbrekken.

Større ambisjoner fra Høyre?

Høyre har flere ganger sagt at de ønsket en mer ambisiøs klimapolitikk da de forhandlet om klimaforliket med de rødgrønne.

– Vi forventer at Høyre realiserer den langt mer ambisiøse politikken de har etterspurt i opposisjon og at de sørger for at norske utslipp går kraftig ned. Rapporten er et kraftig varsko til Erna Solberg og den nye regjeringen. Norsk politikk for de neste årene må utformes i tråd med vitenskapen, sier Lars Haltbrekken.

La olja ligge og bussen gå

Haltbrekken peker på at oljepolitikken er ett av de viktigste områdene for å kutte utslipp.

– FNs klimapanel påpeker at vi allerede har sluppet ut over halvparten av det vi kan slippe ut av klimagasser, og flere klimaforskere understreker at 4/5 av de gjenværende fossile ressursene må bli liggende om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dette må få konsekvenser for norsk oljeutvinningstempo, sier Haltbrekken.

– I Norge har utslippene fra oljeindustrien økt med 76 prosent siden 1990. Får de fortsette som planlagt vil utslippene øke enda mer og være nesten 100 prosent høyere i 2020 enn de var i 1990. I tillegg må det kuttes mye i utslippene fra samferdselssektoren. I tillegg til oljeindustrien er det her utslippene har økt mest siden 1990.