02.mai 2023

Hyttebygging og arealpress

Hva: Webinar
Når: 02.mai, kl. 12:00
Hvor: digitalt

Velkommen til webinar om naturavtalen, arealpolitikk og hyttebygging. Vi vil løfte kommunal hytte- og arealpolitikk opp som tema i årets kommunevalgkamp.

hytter i skog

Arealendringer og nedbygging av natur er den aller største trusselen mot arter og natur både lokalt, nasjonalt og globalt. I tillegg medfører nedbygging av natur store klimagassutslipp. I deler av Norge er bygging av hytter og tilhørende infrastruktur og påvirkninger den viktigste årsaken til at vi mister natur.

Det bygges svært mange nye hytter. I 2022 ble det bygd 18 nye hytter hver eneste dag, til sammen 6690 hytter. Hva betyr denne hyttebyggingen og arealpolitikken for naturen og friluftslivet? Og hva må gjøres for å endre arealpolitikken slik at Naturavtalen om å stanse og reversere naturtapet kan innfris?

Med webinaret ønsker vi å synliggjøre utfordringene hyttebygging utgjør for naturen. Vi vil vise koplingen mellom den internasjonale Naturavtalen, naturtap og lokal arealpolitikk. Og vi ønsker å bidra til å løfte kommunal hytte- og arealpolitikk opp som tema i årets kommunevalgkamp.

Ikke minst ønsker vi å presenteres de juridiske mulighetene kommunene faktisk har til sikre bedre styring av arealbruken, og til stanse nedbyggingen av verdifulle natur- og friluftslivområder ved å gjennomgå tomtereserver, reversere utbyggingsplaner og stanse naturskadelig hytteutbygging. Gjennom innledninger fra forskere, myndigheter og juridisk ekspertise formidles den fremste og nyeste kunnskapen på området.

Program:

12:00: Introduksjon av programleder Line Lillebø Osfoss, Norges Jeger- og Fiskerforbund

12:04: Journalist Torgeir Skancke viser hvordan det ser ut mange steder i våre skoger og fjell, ved hjelp av dronefilm og egne erfaringer og betraktninger.

12:09: Professor Vigdis Vandvik tar utgangspunkt i Naturavtalen og hva den bør bety for norsk arealpolitikk generelt og hytteutbygging spesielt.

12:23: Kommentar fra Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

12:26: Forsker Trond Simensen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) oppsummerer eksisterende og planlagt hyttebygging i kommune-Norge.

12:36: Kommentar fra Siri Parmann, Norges Jeger- og Fiskerforbund

12:39: Utredningsleder Liv Kirstine Just-Mortensen fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) presenterer regjeringens ferske hytteveileder.

12:53: Kommentar fra Maylinn Stomperud, Den Norske Turistforening

12:56: Jurist Nikolai Winge: Hvilket juridisk mulighetsrom har kommunene for å bevare natur og begrense  arealpresset?

13:15-13:25: Pause i 10 minutter

13:25: Morten Aas fra Forum for Natur og Friluftsliv i Innlandet presentere hva som skjer og har skjedd i hyttekommunen og turistdestinasjonen Trysil.

13:38–14:11: Til slutt samtaler jurist Nikolai Winge og nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen om utfordringene og politikernes ansvar og hvordan biologisk kunnskap og juridiske virkemidler kan brukes for å redusere nedbygging av naturen.

Arrangører: Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond, Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Sabima ønsker velkommen!