14.nov 2023

Kurs for valgkomiteer i lokal- og fylkeslag

Hva:
Når: 14.nov, kl. 19:00 – 20:30
Hvor:

14. november inviteres alle valgkomitémedlemmer i Naturvernforbundets lag til webinar.

Her blir det viktig informasjon, gode tips og erfaringsutveksling om:
– Hvilken formell rolle har valgkomiteen, og hvilke dokumenter legger rammer for arbeidet
– Hvordan sikrer man et godt valgkomitearbeid
– Hvilken nøkkelrolle valgkomiteene har i å fremme inkludering og organisasjonsutvikling

Webinaret er nyttig for både ferske og erfarne valgkomitemedlemmer, og vi anbefaler at alle valgkomiteer er representert på kurset. I lag der det ikke er valgt valgkomité, anbefaler vi at en fra styret deltar på dette kurset. 

Du kan melde deg på kurset her.

Har du spørsmål? Kontakt organisasjonsavdelingen på sb@naturvernforbundet.no