23.nov 2022

Kurs for valgkomiteer i lokal- og fylkeslag

Hva: Digitalt seminar
Når: 23.nov, kl. 20:00
Hvor: Zoom

Onsdag 23. november inviteres alle valgkomitémedlemmer i Naturvernforbundets lag til webinar.

Her blir det viktig informasjon, gode tips og erfaringsutveksling om:
– Hvilken formell rolle har valgkomiteen, og hvilke dokumenter legger rammer for arbeidet
– Hvordan sikrer man et godt valgkomitearbeid
– Hvilken nøkkelrolle valgkomiteene har i å fremme inkludering og organisasjonsutvikling

Webinaret er nyttig for både ferske og erfarne valgkomitemedlemmer, og vi anbefaler at alle valgkomiteer er representert på kurset. I lag der det ikke er valgt valgkomité, anbefaler vi at en fra styret deltar på dette kurset. 

Dette kurset ble også bli avholdt 20. oktober.

Har du spørsmål? Kontakt organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no