11.mar 2023

Landsstyremøte LAS 01/23

Hva: Landsstyremøte (internt)
Når: 11.mar, kl. 09:00
Hvor: Førde

Naturvernforbundets landsstyre samles til første ordinære møte i landsstyret i 2023.

Landsstyret i Naturvernforbundet 2022-2024. Bilde fra landsstyremøte på Sognlia i Trøndelag 19.-20. november 2022. Foto: Naturvernforbundet

Temaer som skal diskuteres:

 • Årsregnskap og årsberetning 2022
 • Årsmelding 2022
 • Lokallagsstatus 2022
 • Handlingsplan for oppfølgning av lokal- og fylkeslag
 • Godkjenning av vedtekter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Landsmøte 2024: Valg av landsmøtested
 • Nedsettelse av intern valgkomité
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
 • Fjordsøksmålet: Informasjon om prosess og status
 • Naturavgift, arealnøytralitet og andre virkemidler
 • Klima- og naturvennlig jordbrukspolitikk
 • Naturvernforbundets holdning til sivil ulydighet som virkemiddel i miljøkampen
 • Fylkesansatte i Naturvernforbundet

I tillegg til orientering fra fylkene i fylkesrunden, politisk innledning og orienteringssaker. I tillegg skal landsstyret på tur til Vevring ved Førdefjorden i forbindelse med Fjordsøksmålet som skal opp i Oslo Tingrett i september.

Hvem er landsstyret?

Hvert fylkeslag har sin representant i landsstyret. Se her for å finne din representant i landsstyret.