16.aug 2023

Naturvernforbundet på Arendalsuka 14.-18.8

Hva: Arrangementer Arendalsuka 2023
Når: 16.aug, kl. 09:00 – 18.aug, kl. 14:00
Hvor: Arendal

Mandag 14. august

KAMPEN OM AREALENE MELLOM ENERGI OG NATUR: HVILKEN KUNNSKAP TELLER?

Klokka: 15:00–16:00
Sted: UiA-teltet
Arrangør: Universitet i Agder, NMBU, Naturvernforbundet

Debatten er en del av Empowered Futures, en nasjonal forskerskole som fokuserer på energi, samfunnskontroverser og styring.

Medvirkende:
Espen Barth Eide, klima- og miljøminister, Arbeiderpartiet
Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
Une Bastholm, stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
NVE
Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis, Universitet i Agder
John Andrew McNeish, professor, Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
Vegard Solhjem Knutsen, PhD, Universitet i Agder

Tirsdag 15. august

ER KLIMATILPASNING MULIG UTEN Å OFRE NATUREN?

Klokka: 10:30–11:30
Sted: Arendal bibliotek
Arrangør: NORCE Norwegian Research Centre

Medvirkende:
Ulrich Pulg, forsker, NORCE
Marie Pontoppidan, forsker, NORCE, Bjerknessenteret
Kyrre Groven, forsker, Vestlandsforskning
Eiliv Erdal, bonde/lakseelveier
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær klima- og miljødep., Ap
Stig Arild Pettersen, moderator

Mer informasjon her

NATUR OG NÆRINGSLIV: MÅL I STRID?

Klokka: 12:00–13:00
Sted: Lille Andevinge
Arrangør: Yara International

Medvirkende:
Svein Tore Holsether, konsernsjef, Yara International
Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO
Emine Isciel, fagdirektør for klima og natur, Storebrand
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, Høyre
Ingrid Liland, nestleder, Miljøpartiet de Grønne
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri, Zero

Mer informasjon her

PLASTMILLIARDEN – PENGER OG MILJØ PÅ AVVEIE

Klokka: 12:00–13:00
Sted: Håpets katedral
Arrangør: Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Medvirkende:
Camilla Brox, bærekraftsambassadør og konferansier
Svein Kamfjord, direktør, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
Eivind Trædal (MDG), leder av samferdsels- og miljøutvalget, Oslo Kommune
Linda Merkesdal (Ap), talsperson i Ap om sirkulær økonomi, Stortingets energi- og miljøkomite
Bente Gansum Daazenko, daglig leder, BIR Nyverdi AS
Henning Martinsen, daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS
Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk, Forbrukerrådet
Pernille Bonnevie Hansen, nestleder, Naturvernforbundet
Hans Petter Karlsen, direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo
Ellen Thomsen Halaas, direktør Miljø og utvikling, Romerike Avfallsforedling IKS

Mer informasjon her

GJENBRUK AV STEIN: EN REDNING FOR KLIMA OG NATUR?

Klokka: 13:00–13:45
Sted: Arendal kino
Arrangør: Bærum Ressursbank, Footprint Sopra Steria

Medvirkende:
Lisbeth Hammer Krogh, ordfører, Bærum Kommune
Trine Skei Grande, moderator, Footprint, Sopra Steria
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Politiker (tbc), Politiker, Posisjon
Politiker (tbc), Politiker, Opposisjon

Mer informasjon her

TRUER EKSPORT AV UTGÅTTE NORSKE FISKEBÅTER MATSIKKERHETEN I AFRIKA?

Klokka: 14:00–14:50
Sted: Torvet 1B
Arrangør: Støttekomiteen for Vest-Sahara, Naturvernforbundet, Fellesrådet for Afrika

Medvirkende:
Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet
Erik Hagen, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Mer informasjon her

PÅ VEI MOT BÆREKRAFTIGE TEKSTILER OG PRODUSENTANSVAR: KAN ET ROLLEBYTTE GI NYE PERSPEKTIVER?

Klokka: 14:00–15:00
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 15, hovedsal, 1.etg
Arrangør: Virke, NHO S&H, Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Fretex Miljø

Mer informasjon her

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR ENERGIEFFEKTIVISERING: LIGGER LØSNINGEN PÅ STRØMKRISEN HOS DEG OG MEG?

Klokka: 14:30–15:30
Sted: MØR biffhus, 2. etasje
Arrangør: Nelfo, Naturvernforbundet, EL og IT Forbundet

Medvirkende:
Kjetil Lund, generaldirektør, Norges vassdrags- og energidirektorat
Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i OED, Arbeiderpartiet
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (Energi- og miljøkomiteen), Venstre
Tore Strandskog, direktør Næringspolitikk, Nelfo
Geir Ove Kulseth, leder, EL og IT Forbundet
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL
Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant (Energi- og miljøkomiteen), Sosialistisk Venstreparti
Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant (Kommunal- og forvaltningskomiteen), Rødt
Nina Hansen, administrerende direktør, JM Hansen
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (Energi- og miljøkomiteen), Høyre
Maria Nakken, partner, Sannum & Bergestuen
Ove Guttormsen, administrerende direktør, Nelfo

Mer informasjon her

BIDRAR FRIVILLIGE ORGANISASJONER TIL MANGFOLD I ARBEIDSLIVET?

Klokka: 16:30–17:30
Sted: Frivillighetsteltet
Arrangør: Frivillighet Norge

Medvirkende:
Jon Rogstad, forsker, NOVA, OsloMet
Atia Ijaz, rådgiver, Rik på Mangfold, Norsk folkehjelp
Gro Holstad, generalsekretær, Naturvernforbundet
Kjell Erik Ullman Øie, avdelingsdirektør, styreleder, Stiftelsen Kirkens bymisjon, Frivillighet Norge
Umar Ashraf, rådgiver, Sannum & Bergestuen

Mer informasjon her

NATURVERN MED GENSAKS?

Klokka: 16:30–17:30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Ruffen
Arrangør: Bioteknologirådet

Medvirkende:
Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo
Joakim Hauge, teamleder bioøkonomi, Bellona
Sigrid Bratlie, spesialrådgiver, Kreftforeningen/NCE Heidner Biocluster
Aina Bartmann, daglig leder, GMO-nettverket
Pernille Bonnevie Hansen, nestleder, Naturvernforbundet
Kjersti Bjørnstad, statssekretær (SP), Klima- og miljødepartementet
Tage Thorstensen, forsker i plantemolekylærbiologi, NIBIO
Hans Kleivdal, assisterende konserndirektør, Norce
Marianne Aasen, leder, Bioteknologirådet
Petter Frost, direktør, Bioteknologirådet
Stine Indrelid, seniorrådgiver, Bioteknologirådet
Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver, Bioteknologirådet

Mer informasjon her

ENERGIDILEMMAER OG MYTEKNUSING

Klokka: 17:00–18:00
Sted: Legacy of the Fjords, nedre dekk
Arrangør: Statkraft

Medvirkende:
Terje Lien Aasland, olje- og energiminister, Arbeiderpartiet
Are Tomasgard, LO
Åslaug Haga, administrerende direktør, Fornybar Norge
Tord Lien, konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunn, Aneo
Astrid Meland, VG
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Eirik Bergesen

Mer informasjon her

EN GENTEKNOLOGILOV FOR FREMTIDEN – HVORDAN ØNSKER VI Å REGULERE GENMODIFISERTE ORGANISMER (GMO)?

Klokka: 18:30–20:00
Sted: Impact Hub Agder Arendal, Showroom, 2. etasje i Torvgata 7
Arrangør: GMO-nettverket

Medvirkende:
Aslak Bonde, møteleder
Marianne Aasen, leder, Bioteknologirådet
Gunstein Instefjord, leder forbrukerpolitikk, Forbrukerrådet
Bjørn Gimming, leder, Norges Bondelag
Sigrid Bratlie, medlem, Genteknologiutvalget
Aina Bartmann, medlem, Genteknologiutvalget
Norsk Sjømat
Pernille Bonnevie Hansen, nestleder, Naturvernforbundet

Mer informasjon her

Onsdag 16. august

EN BEDRE REISEOPPLEVELSE MED FREMTIDENS TOG

Klokka:  08:00–09:15
Sted: Bankgården, Hotell Arendal, 3. etg.
Arrangør: Norske tog

Medvirkende:
Øystein Risan, administrerende direktør, Norske tog
Knut Sletta, direktør, Jernbanedirektoratet
Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær, Ap
Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Høyre
Sille Svenkerud Førner, prosjektleder, Norske tog
Hans Arne Dingtorp, prosjektleder, Norske tog
Pernille Bonnevie Hansen, nestleder, Naturvernforbundet
Marte Ramuz Eriksen, partner, Zynk

Mer informasjon her

TORSKEOPPDRETT: NY RUNDE UTEN BLANKE ARK

Klokka: 10:00–11:30
Sted: MS Fjorgyn
Arrangør: Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet

Medvirkende:
Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet
Nils Gunnar Kvamstø, adm. direktør, Havforskningsinstituttet
Ingunn Midtun Godal, adm. direktør, Mattilsynet
Truls Gulowsen, leder, Norges Naturvernforbund
Krister Hoaas, regionsjef, Sjømat Norge
Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Norges Fiskarlag
Lise Petterson, regiondirektør, Mattilsynet
Birgitta Norberg, forsker, Havforskningsinstituttet
Britt Leikvoll, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet

Mer informasjon her

VERDIVALG I DET GRØNNE SKIFTET

Klokka: 14:15–15:00
Sted: Kirkeskipet Fryden
Arrangør: Den norske kirke

Medvirkende:
Gina Gylver, leder, Natur og ungdom
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Marion Grau, teolog, MF Vitenskapelig høyskole

Mer informasjon her

EFFEKTIVT, MILJØVENNLIG OG TRYGT – ELLER BARE MOTORVEIGALSKAP?

Klokka: 15:30–16:30
Sted: Samferdselsteltet
Arrangør: Statens vegvesen

Innledning:
Gjermund Løyning, direktør regioner og samfunn, NHO
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen

Etter innledningen blir det veg-, klima-, og naturdebatt med samferdselsminister og stortingsrepresentantene fra Transport- og kommunikasjonskomitéen.

Medvirkende:
Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister, Regjeringen
Erling Sande (Sp), leder av transport- og kommunikasjonskomitéen, Stortinget
Trond Helleland (H), transportpolitisk talsmann
Morten Stordalen (Frp), transportpolitisk talsmann
Mona Fagerås (SV), transportpolitisk talskvinne

Mer informasjon her

RAET NASJONALPARK SITT VERN OG HYTTEUTBYGGING I KOMMUNEN

Klokka: 17:00–19:00
Sted: Kirkekjelleren, Trefoldighetskirken i Friergangen 2
Arrangør: Naturvernforbundet i Arendal

Medvirkende:
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Martin H. Skjulestad, leder, Naturvernforbundet Arendal
Rune Sævre, nestleder, Naturvernforbundet Arendal og Agder

Mer informasjon her

Torsdag 17. august

MÅ VI VELGE MELLOM NATUR OG KLIMA?

Klokka: 10:00–10:30
Sted: RS Storebrand, Båten er fortøyd ved gangbroen i Pollen ved Madam Reiersen
Arrangør: Storebrand

Medvirkende:
Jan Erik Saugestad, konserndirektør Storebrand Asset Management, Storebrand
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri
Synnøve Hjelle Halkjelsvik, pressesjef, Storebrand (Moderator)

Mer informasjon her

MÅ VI VELGE MELLOM KLIMA, NATUR OG ARBEIDSPLASSER?

Klokka: 15:30–16:15
Sted: Bankgården, Strandgaten 1
Arrangør: LO

Medvirkende: Blant annet Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet

Mer informasjon her

PÅ PERRONGEN TIL FREMTIDEN: SKAL VI HA PERSONTRAFIKK PÅ JERNBANEN MELLOM VÅRE STØRSTE BYER?

Klokka: 17:00–17:45
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Jernbaneforum Sør

Medvirkende:
Knut Sletta, direktør, Jernbanedirektoratet
Holger Schlaupitz, fagsjef, Naturvernforbundet
Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær (A), Samferdselsdepartementet
Emil Eike, administrerende direktør, Go-Ahead
Rune Hagestrand, leder, Jernbaneforum Sør

Mer informasjon her

FEST FOR FØRDEFJORDEN?

Klokka: 19:00–20:00
Sted: Håpets katedral, ligger innerst i Kittelsbukt
Arrangør: Håpets katedral, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet

Om arrangementet:
I september møter vi staten i retten i kampen for rene fjorder. I mellomtiden hyller vi alle frivillige som rydder strender, og krever at staten ikke dumper sitt avfall i friske fjorder.

Velkommen til alle som ønsker å få økt kunnskap, inspirasjon, mot og håp til å gjøre noe. Jo flere som står sammen, jo sterkere blir vi! Det dukker opp musikalske gjester med noe på hjertet.

Mer informasjon her