18.mar 2024

Oslofjordkonferansen 2024

Hva: Konferanse
Når: 18.mar, kl. 10:00 – 14:30
Hvor: Sentralen, Oslo

Hva er statusen for fisk i Oslofjorden og Indre Skagerak?

Fjord og sjø, forbud mot trålfiske, Redd OslofjordenGetty Images/iStockphoto

Opptak av konferansen blir publisert 21. mars
her og på Facebook.

Forbud mot bunntråling, nullfiskeområder, totalfredning av torsk, mye bedre rensing av utslipp – og god tid.

Det er noe av det som må mange og solide tiltak til om Oslofjorden skal bli friskmeldt.

– Det mest opplagte er å forby ødeleggende bunntråling i nasjonalparker som Hvaler og Færder, sa marinbiolog i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze.

Oslofjordkonferansen 18. mars, som ble gjennomført med en rekke tunge bidragsytere og 360 deltaker i salen.

Velkommen til konferanse om Oslofjorden!
Formålet er å samle forskere, myndigheter, politikere, interesseorganisasjoner og andre interesserte til faglig påfyll og diskusjoner om sentrale fiskearters fremtid i Oslofjorden og Indre Skagerrak.

Det vil bli servert enkel lunsj, kaffe/te og noe søtt.

Arrangementet er gratis, men for å unngå matsvinn og folk som ikke dukker opp er det satt en avgift på kr 200,- for de som ikke melder seg av innen fristen eller ikke møter.

Frist for påmelding (og avmelding) er 26. februar klokka 10.00

På agandaen:

  • Hva er status for situasjonen i Oslofjorden?
  • Historisk tilbakeblikk på Oslofjorden
  • Hvorfor er det viktig å ha mange aldersgrupper av torsk?
  • Status for sjøørret og laks i Oslofjorden
  • Økosystem Oslofjorden – elv og hav                                
  • Kantsoner og forurensning av elver – effekt på fisk
  • Status restaurering sjøørret-bekker
  • Hva vil verneområder for fisk kunne gi oss?